Сортова структура и технология на отглеждане при някои зеленчукови култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 16.11.2017      1425

На 16 ноември 2017 г. в гр. Русе ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Русе) и Аграрен университет (АУ) - гр. Пловдив на тема Сортова структура и технология на отглеждане при някои зеленчукови култури”.

На семинара доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет - гр. Пловдив ще запознае гостите със съвременните технологии и актуални въпроси при отглеждане на някои зеленчукови култури, както и с основните моменти при торене на  зеленчуковите култури.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Русе ще разяснят на аудиторията различните възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от

ПРСР 2014-2020 г.

 

Програма на семинара

Събитието ще се проведе в гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала „Свети Георги“, (сградата на Областна администрация - Русе).