Метеорологична прогноза за месец ноември

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.11.2017      1754

През ноември агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми. В началото на ноември прогнозираните поднормени топлинни условия ще ограничават развитието на есенните посеви. Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица се очаква през втората половина от първото десетдневие.

През повечето дни от първото и второто десетдневие прогнозираното неустойчиво време, с чести валежи, ще възпрепятства провеждането на сезонните агротехнически дейности, най-важна от които е приключване сеитбата на пшеницата. Падналите валежи през последната седмица от октомври, надвишили на много места в страната месечните норми (В.Търново – 60л/м², Свищов – 62л/м², Казанлък – 75л/м², Хасково – 65л/м², Ст.Загора – 60л/м², Сливен – 74/м², Елхово – 85л/м², Карнобат – 210л/м², Бургас – 92л/м²), бяха причина за пропускане на агротехническите срокове за сеитбата на зимните житни култури в част от полските райони на страната.

В началото на ноември прогнозираните поднормени топлинни условия ще ограничават развитието на есенните посеви. Повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица се очаква през втората половина от първото десетдневие.

През втората половина на ноември прогнозираните стойности на средноденонощните температури за Северна България ще бъдат в граници близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. Във високите полета и Предбалкана, където не са изключени валежи от сняг, ще се наблюдава прекратяване на вегетацията при есенните посеви.

Условия за протичане на вегетация при зимните житни култури и зимната рапица през втората половина от месеца ще се създават главно в южните райони на страната и по Черноморското крайбрежие.

В края на ноември при пшеницата и ечемика, засети в през октомври, ще преобладава фаза братене. При засетите през ноември посеви ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. Сеитбата на зимните житни култури проведена през ноември, след агротехническите срокове, ограничава възможностите на посевите до края на есенната си вегетация да встъпят във фаза братене. В тази фаза, растенията са с повишена студоустойчивост, което до голяма степен гарантира успешното им презимуване.

В края на ноември при зимната рапица, засята в агаротехническия срок - през септември, ще се наблюдава фаза формиране на розетка (6-7 листа).През месеца критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.

През ноември по-подходящи условия за засаждане на овошки ще има в края на първото, началото на второто и през повечето дни от третото десетдневие.

 

Източник: НИМХ-БАН