10 години наука за храните в услуга на потребителите

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.11.2017      992

10-та юбилейна научна конференция на Българския контактен център на EFSA към Център за оценка на риска по хранителната верига беше организирана съвместно с Националния център по обществено здраве и анализи - Национална референтна лаборатория за генно модифицирани организми и се проведе от 31-ви октомври до 2-ри ноември 2017 г., в Гранд хотел София, гр. София.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига в България на база регламент на Европейския орган на безопасността на храните EFSA за изготвяне на независими научни анализи на рисковете по храни и фуражи, беше отделен от функционирашия дотогава общ орган за управлението на риска-БАБХ през 2016 година. Така на територията на страната ясно се разграничиха оценката от управлението на риска, която според европейските закони и норми е надеждна стъпка за пълен и качествен контрол на всеки един етап от хранителната верига.

„Оценката на риска по хранителната верига трябва да се основава на научни знания и достоверни факти, да се осъществява отделно от управлението на риска по независим, безпристрастен и прозрачен за обществото начин и да служи като основа за предприемане на адекватни законодателни и контролни мерки, управленски решения и политики”, заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров при откриването на юбилейната научна конференция „10 години наука за храните в услуга на потребителите“.

На откриването на юбилейната конференция на 31 октомври д-р Янко Иванов, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига представи дейността на центъра и неговото значение за утвърждаване доверието на потребителите и разширяването на сътрудничеството между науката и бизнеса предвид на глобалните предизвикателства, свързани с безопасността на храните - промяна на ареала на векторно преносимите заболявания, разширяване на  географски хоризонти на икономиката и туризма, новите храни, новите ваксини, новите технологии за отглеждане на животни и растения. Според директорът на Центъра за оценка на риска въвеждането на новите компетенции на центъра по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти, както и по предоставянето на препоръки към институциите и бизнеса относно обучения на техните служители във връзка с установените рискове по хранителната верига ще бъдат приоритетни през следващите години. 10 години от създаването си чества и Националната референтна лаборатория по генетично модифицирани организми.

Обект на дискусия бяха следните научни направления „Безопасност по хранителната верига“, „Епидемиология и  здравеопазване на животни и растения“ и „Безопасност на продуктите на модерните биотехнологии”.

Серджо Родейа от Европейския орган по безопасност на храните EFSA запозна представителите на научните институции с новите видове грантове и инструменти за обмен на информация.

В рамките на конференцията бяха представени и иновативни методи за селекция при растенията от Агробиоинстут, София. Институтът по розата и етеричномаслените култури съвместно с Институтът по микробиология и по невробиология показаха сравнителен анализ на фитохимичния състав и фармакологичен потенциал на ароматичните продукти от българската Rosa alba L. и Rosa damascena Mill.

Интерес предизвика и постерната сесия, като част от тридневната конференция. Инстутът по растителни генетични ресурси „К.

Малков“ – Садово запозна присъстващите с възможностите за използване на граха (Pisum sativum L. ) за храна и фураж и с размножаване при in vitro условия на растителен материал от диворастящи видове нахут. По време на тридневната конференция бяха дискутирани въпроси, свързани с безопасността на храните, здравеопазването на животните и растенията и безопасността на продуктите на модерните селскостопански биотехнологии. Участие взеха водещи учени, научни организации и лаборатории, земеделски браншови организации, както и представители на EFSA и FAO.

Всички презентации и теми на постери може да видите ТУK