Създаване и отглеждане на овощни градини

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.11.2017      1422

На 02 ноември 2017 г. в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Хасково) и Селскостопанска академия (ССА) - Институт по планински животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) на тема: “Създаване и отглеждане на овощни градини”.

На семинара доц. д-р Стела Димкова, ИПЖЗ - гр. Троян,  филиал Дряново ще представи на гостите основните елементи на технологията за отглеждане на овощни дръвчета, както и реализация на продукцията и ефективното използване на земята.

Доц. д-р Стела Димкова ще запознае участниците в семинара с иновативните овощни видове и добрите практики при резитби на овощни дръвчета.

Eкспертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Хасково ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Програма на семинара

Събитието ще се проведе в с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково, залата на кметството