Честит празник на земеделската наука

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.10.2017      1116

Днес Селскостопанската академия отбелязва своя традиционнен празник „Даровете на природата“, професионален ден на работещите в областта на земеделската наука.

С официална церемония ще бъдат връчени дипломите за почетни награди, свидетелствата за заемане на академична длъжност професор и доцент, а също и свидетелствата за утвърдени научни продукти.

Гостите ще могат да се насладят и на богато аранжираната изложба „Даровете на природата“, на която всеки институт и опитна станция от системата на академията ще представят новостите за последната година.

Ролята на Селскостопанската академията за аграрното производство и земеделските производители е значителна, защото основната част от сортоподдържането и производството на предбазови семена се осъществява от институтите и опитните станции на земеделската институцията.

Невъзможно е развитието на аграрния сектор без аграрната наука и образование. Съвместната работа между аграрните университети, институти, ведмомства и бизнес е гаранция за успешно земедлеие.

Празникът се провежда в сградата на централното управление на Селскостопанска академия на ул. „Суходолска“ 30 в град София.