Актуални проблеми при отглеждането на етеричномаслени и лекарствени култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 25.10.2017      1087

На 27 октомври 2017 г. в гр. Стара Загора ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Стара Загора) и Фондация "Информация и природозащита" на тема: „Актуалните проблеми, свързани с отглеждането на етеричномаслени и лекарствени култури (ЕМЛК).

На срещата д-р Станко Станев - експерт медицински и ароматни растения към Фондация „Информация и природозащита“ ще представи на земеделските стопани актуалните проблеми, свързани с отглеждането на етеричномаслени и лекарствени култури (ЕМЛК).

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Стара Загора ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Програма на семинара

Събитието ще се проведе в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 108, ет. 10, залата на ТОО - Стара Загора