Особености при отглеждане на костилкови овощни видове

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.10.2017      1481

На 20 октомври 2017 г. в гр. Ямбол ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Ямбол), Шуменски университет (ШУ) "Е. Константин Преславски" и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Ямбол на тема: „Особености при отглеждане на костилкови овощни видове”.

На семинара доц. д-р Кирил Славов - ШУ „Е. Константин Преславски“ ще представи на присъстващите резитбени операции свързани с плододаване на овошките, както и торене на плододаващи овощни градини.

Доц. д-р Кирил Славов  ще запознае гостите и със системите за напояване на овощните култури и системите за поддържане на междуредията в овощните градини.

Oтдел“Растителна защита“ от ОДБХ - гр. Ямбол ще предостави информация на земеделските стопани свързана с действащото законодателство за растителна защита и дейностите за спазване на добрата растителнозащитна практика.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Ямбол ще разяснят на участниците в семинара изисквания по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства (ТПРМЗС), както и възможностите за кандидатстване и финансиране по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ от Програмата за развитие на селските райони  ПРСР 2014-2020 г.

Пограма на семинара

Събитието ще се проведе гр. Ямбол, сградата на Научнотехнически съюз (НТС), ет. 3, зала № 314

Източник: НССЗ