През октомври агрометеорологичните условия ще се определят от температури и валежи близки до климатичните норми

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 06.10.2017      1114

В началото на месеца се очаква закъснение на есенните сеитби поради неблагоприятно време.  Подобрения на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия ще има през второто десетдневие на октомври. През по-голямата част от месеца вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове.

През първите дни на октомври развитието на засетите есенни посеви ще протича с по-забавени темпове при поднормени топлинни условия. Във високите полета ще се създават условия за образуване на слани, което ще налага своевременно прибиране на зеленчуковите култури от късното полско производство (домати, пипер) подлежащи на осланяване. Прогнозираните валежи през първото десетдневие на месеца допълнително ще забавят приключването сеитбата на зимната рапица, провеждането на предсеитбените обработки и сеитбата на зимните житни култури. След засушаването в края на лятото падналите значителни валежи в началото на есента, надвишили на много места в страната 40 - 45л/м² (Враца - 69л/м², Монтана - 42л/м², Ловеч - 46л/м², Пловдив - 77л/м², Пазарджик - 65л/м², Кърджали – 74л/м², Елхово – Чирпан - 45л/м²), преовлажниха горните почвени слоеве. Поради тези причини се очакват закъснения при провеждане на есенните сеитби. През първата половина на октомври е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25 октомври - в Южна България, а през третото десетдневие  - за районите по Черноморското крайбрежие.

Подобрения на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия се очаква  през второто десетдневие на октомври.

През по-голямата част от месеца вегетацията на есенните посеви ще протича с умерени темпове. В края на октомври при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите: поникване, трети лист и начало на фаза братене при засетите в края на септември зимни житни култури. При рапицата ще протича листообразуване. Най-рано засетите, през третото десетдневие на август, посеви до края на октомври ще встъпят във фаза формиране на розетка.

През октомври честите валежи и високата атмосферна влажност ще повишат риска от развитие на някои болести по рапицата, фомоза (Leptosphaeria macularia) и алтернария (Alternaria brassicae), в началните фази от вегетацията и. През месеца трябва да се следи за появата и плътността на някои вредители - рапична стъблена бълха и рапичната листна оса, които през есента нанасят сериозни щети на рапичните посеви. При плътност на вредителите над прага на икономическа вредост е наложително третиране.

 

Източник: НИМХ- БАН