Общи принципи на интегрираната растителна защита

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 06.10.2017      1329

На 13 октомври 2017 г. в гр. Силистра ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Силистра) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Силистра на тема: Общи принципи на интегрираната растителна защита. Добри практики при употреба на торове и препарати за растителна защита”.

На събитието Адриян Ангелов, н-к отдел „Растителна защита“ в ОДБХ - гр. Силистра ще запознае земеделските стопани с интегрираното управление на вредителите при земеделските култури.

Адриян Ангелов ще представи на гостите и с безопасното приложение на пестициди в земеделското стопанство, както и воденето на дневници.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Силистра ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани през програмния период 2014–2020 г.

 

Програма на семинара

Събитието ще се проведе в гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49 сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра.

 

Източник: НССЗ