Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.09.2017      3107

По най-старите листа се появяват воднисти петна с неправилна форма, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп – спороношението на гъбата. По-късно те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса може да загине. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото - едри и воднисти и го обхващат изцяло. По плодовете петната са кафяви, грапави, с характерна лъчиста структура. Бързо нарастват в диаметър. При висока въздушна влажност по тях се появява рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Стратегия за контрол на вредителя

При наличие на „критични периоди” да започнат третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита:

акробат р – 0,25%; акробат плюс вг – 200 г/дка; алфил дупло – 90-400 г/дка; антракол 70 вг – 0,15%; арметил м – 250 акробат плюс вг – 200 г/дка; банко 500 – 200 мл/дка; валбон – 180-200 г/дка; верита вг- 150 г/дка; винкер вг – 200 г/дка; витене трипло р – 400-450 г/дка; витра 50 вп – 150 г/дка; димикс 50 ск – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); дитан дг – 200 г/дка; дитан м-45 200 г/дка; икуейшън про – 0,04%; инфинито ск 120-160 мл/дка; кариал стар – 60 мл/дка; катанга ман – 300-500 г/дка; консенто ск – 200 мл/дка; корсейт мдф – 0,25%; корсейт р дф – 250 г/дка; корсейт р дф бианко – 250 г/дка; корсейт р вп – 250 г/дка; корсейт макс вп – 150 г/дка; куадрис 25 ск – 0,075%; купертин м – 400 г/дка; купроксат фл – 300 мл/дка; лието – 40-45 г/дка; манкозеб 80 вп – агрия – 0,25% (картофи); манкоцеб 80 вп – 250 г/дка; манфил 80 вп – 200 г/дка (картофи); манфил 75 вг – 210 г/дка; меден оксихлорид 50 вп – 250 г/дка; мелоди компакт 49 вг – 185 г/дка; моксимат 505 вг – 240-300 г/дка; моксимат 505 вп – 240-300 г/дка; пенкоцеб 80 вп – 200 г/дка; пенкоцеб 75 вг – 210 г/дка; пергадо мед 27 вг – 500 г/дка; полирам дф – 0,2%; проксанил – 200-250 мл/дка; ранман туин пак – 20 мл/дка + 15 мл активатор; ревус 250 ск – 0,05%; ридомил голд мц 68 вг – 250 г/дка; ридомил голд р вг – 500 г/дка; санкоцеб 80 вп – 200 г/дка; симбал 45 вг – 25 г/дка; синстар 70-80 мл/дка; сфинкс екстра /виностар – 180 г/дка; триомакс 45 вп – 250 г/дка; фолпан 80 вдг – 150 г/дка; фунгуран он 50 вп – 150 г/дка; шампион вп /макк 50 вп /шамп вп – 150 г/дка.