Ариста ЛайфСайънс: Технологичен пробив в борбата със складовите неприятели

Автор(и):  Весела Шишкова, Главен редактор
Дата: 12.09.2017      1741

Фирмата представи своя нов инсектицид Тализма УЛ и пилотната инсталация за прилагането му. Събитието,  привлече вниманието на голям кръг успешни фермери и партньори от страната, се състоя в представителния хотел “Севастократор” в Арбанаси край Велико Търново и в складовия комплекс на фирма Топ Агро в село Върбица. Тук бяха мениджъри от офиса на Ариста ЛайфСайънс Румъния, както и господата инж. Данаил Цонев, регионален мениджър на фирма Алплер, конструктор на инсталацията, и Тодор Христов, собственик на фирма Топ Агро.

Ариста ЛайфСайънс стартира своя нов идеен проект – алтернатива на фумигацията, досегашната водеща технология в борбата със складовите неприятели. Форматът инсектицид Тализма УЛ + инсталация за прилагането му, е силно послание на компанията в няколко направления. Появата на Тализма УЛ  е технологичен пробив в една много консервативна територия, която години наред не се вписваше в приоритетните направления на световната агрохимическа индустрия. Инсектицидът е със страхотен заряд, отключва креативност и мотивация, гарантира успех и сигурност в една бързо променяща се среда – повишена агресивност, увеличаваща се численост и видов състав на складовите неприятели, както и непрекъснато растящите  изисквания към качеството на храните в световен, европейски и регионален мащаб. Тализма УЛ генерира нова енергия, тов тип активност, по-висок интензитет и резултатност на растителната защита. На тазгодишното издание на международната селскостопанска изложба Агра в Пловдив още с първото си участие Ариста ЛайфСайънс получи награда “Златен медал” в Конкурса за иновации на продукти и разработки в областта на селското стопанство, разред “Торове и препарати за селското стопанство с продукта Тализма УЛ – нов инсектицид и биоцид.

Българският екип на Ариста ЛайфСайънс изпълнява по много професионален и убедителен начин политиката на корпоративния мениждмънт за ускоряване развитието на растителната защита и заемането на нови пазарни позиции с конкретен продуктов портфейл за всяка страна и реална подкрепа на земеделските производители!