Растителнозащитни грижи през август при зеленчуковите култури

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 30.08.2017      2105

 

През периода се провеждат интензивни беритби, затова трябва да се подбират ПРЗ с кратки карантинни срокове.

Основни вредители

Болести

Домати, пипер

Картофена мана по домати (Phytophthora infestans)

Кафяви листни петна по домати и пипер (Alternaria porri f. sp. solani)

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

Брашнеста мана по пипер (Leveilula taurica syn. Oidiopsis taurica)

Столбур (Phytoplasma)

Краставици, дини, пъпеши

Кубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

Брашнеста мана (Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum)

Ъгловати петна (Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

Други зеленчуци

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Неприятели

Домати, пипер, патладжан

Листни въшки (Aphididae)

Трипсове (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis)

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

Зеле

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae)

Бели зелеви пеперуди (Pieris spp.)

Зелев молец (Plutella maculipennis)

Картофи

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata)

 

Кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp. solani)

Болестта започва от най-старите листа. По тях се появяват дребни воднисти петна с размери до 5-7 mm в диаметър, които по-късно изсъхват, стават тъмно-кафяви, до черни с концентрична структура, сливат се и листът прегаря. Петната по стъблото, листните и цветните дръжки са подобни, с характерната концентрична структура. Те могат да обхванат изцяло нападнатите части и да причинят изсъхването им над мястото на поражението. Петната по плодовете започват от дръжчената ямичка и също имат концентрична структура. За редуциране на добива особено значение имат петната по цветните дръжки, които могат да причинят окапване на цветовете. При висока относителна влажност на въздуха засегнатите участъци се покриват с черен налеп от спороношението на гъбата.

Стратегия за контрол на вредителя:

Предпазни третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия за развитието на патогена.

Разрешени продукти за растителна защита:

антракол 70 вг – 0,15%;  акробат плюс вг – 200 г/дка; витене трипло р – 400-450 г/дка; дитан дг – 200 г/дка; дитан м-45 200 г/дка; дифкор 250 ск – 50 мл/дка; кариал стар – 60 мл/дка; консенто ск – 200 мл/дка; корсейт мдф – 0,25%; куадрис 25 ск – 0,075%; купертин м – 400 г/дка; ортива топ ск – 100 мл/дка; пенкоцеб 80 вп – 200 г/дка; пенкоцеб 75 вг – 210 г/дка; полирам дф – 0,2%; ридомил голд мц 68 вг – 250 г/дка; санкоцеб 80 вп – 200 г/дка; синстар - 70-80 мл/дка; скор 250 ек – 40 мл/дка; фолпан 80 вдг – 150 г/дка;  цидели топ – 100 мл/дка.

 

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata).

Вредят възрастните и ларвите, като се хранят с листата на картофите. Първоначално ларвите се хранят около мястото на излюпване, като изгризват долния епидермис на паренхима. При силно нападение картофите се обезлистват напълно и добивите от тях се понижават. Най-опасни са повредите, причинени по време на цъфтеж и клубенообразуване.

Стратегия за контрол на вредителя:

Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита:

актара 25 вг – 6 г/дка; алверде 240 ск – 20 мл/дка; биская 240 од – 20 мл/дка; вазтак нов 100 ек – 10 мл/дка; дантоп 50 вг – 4-6 г/дка; калипсо 480 ск – 10 мл/дка; кораген 20 ск – 6 мл/дка; моспилан 20 сп – 6 г/дка; нексид 015 кс – 30 мл/дка; нуреле д – 80 мл/дка и фюри 10 ек – 10 мл/дка.