Селското стопанство и всичко за него

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 29.08.2017      1108

Добрички панаир АД за 25 поредна година организира Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него”, което ще се проведе в периода 29 август – 2 септември 2017 г., в СК „ПРОСТОР“ гр. Добрич.

Изложението е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз, за обмен на информация, за установяване на контакти между производителите и науката. Заявки за участие са подали повече от 90 фирми, сред които от Румъния, Турция, Гърция и Италия. Организаторите отчитат увеличен интерес към събитието, защото 30% от участниците ще участват за първи път в проявата. На изложението може да се запознаете и с новия за България биологичен листен тор от стрити скали, който ще направи истинска революция на полето и в градината. 

Тематика на изложението:

•Едрогабаритна техника

• Малогабаритна техника

• Машини и съоръжения за животновъдството

• Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост

• Машини и съоръжения за фуражно производство

• Селскостопански инвентар

• Парници и оранжерии

• Техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена

• Опаковъчна техника и аксесоари

• Сушилни инсталации

• Семена и посадъчен материал

• Хранително-вкусова промишленост

• Ветеринарно-медицински препарати

• Препарати за растителна защита

• Животновъдство

• Растениевъдство

• Гуми

• Горива

• Масла и смазочни материали

• Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника

• Цветарство

• Лабораторни прибори и апаратура

• Специализирана литература