Растителнозащитни грижи през август при лоза

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 28.08.2017      2070

В този период лозите се намират от фенофаза „прошарване” до „узряване на зърната”.

Основни вредители за периода

Мана по лозата Plasmopara viticola

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Сиво гниене Botrytis cinerea

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

Жълт лозов акар Schizotetranychus viticola

 

Шарен гроздов молец

През август, до втората половина на месец септември летежът на пеперудите от трето поколение на неприятеля продължава. Гъсениците от това поколение повреждат зазряващите и вече узрелите зърна на гроздето, като ги оплитат с копринени нишки. Вследствие на повредите се създават условия за проникване на причинителя на сивото гниене.

Стратегия за контрол на вредителя:

Да се третира при ПИВ: за десертни сортове 7-8 гъсеници на 100 ягориди , а за винени сортове 10-12 гъсеници на 100 ягориди.

Разрешени продукти за растителна защита:

афикар 100 ек – 40 мл./дка; даскор 440 - 50 мл./дка; децис 100 ек - 12,5-17,5 мл./дка;  дипел 2 х - 0,1 %; дукат 25 ек - 70 мл./дка; ефциметрин 10 ек/цайпер 10 - 40 мл./дка; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 18 мл./дка; лузиндо  40 вг - 0,025 кг/дка; магеос - 10 гр.дка; малтоато - 40-60 мл./дка; нексид 015 кс - 0,03 %; нуреле д /хлорсирин 550ек /санмба - 60 мл./дка; ранер 240 ск - 0,04 %; рапакс - 75-100 мл/дка; релдан 40 ек - 0,12 %; синеис 480 ск - 4-18 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,025 %; форей 48 б - 0,15 %; фюри 10 ек - 0,0125 %; циклон 10 ек  - 40 мл./дка;  циперфор 100 ек - 40 мл./дка ; цитрин макс /циперкил 500 ек /циперт 500 ек /поли 500 ек - 6 мл./дка; шерпа 100 ев /афикар 100 /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 25 мл./дка; шерпа 100 ек - 40 мл./дка.

 

Жълт лозов акар

През месец август се наблюдава застъпване на популациите от няколко поколения. При силно нападение листните петури на лозите се деформират, стават груби и при смачкване хрущят. Температури над 32-35°С са летални за популациите на акара. През първата половина на септември, женските преминават под старата кора на лозовите растения, за да презимуват.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третира се срещу възрастни и ларви при достигнат ПИВ - 9-10 бр./лист - до края на месец август.

Разрешени продукти за растителна защита:

аполо 50 ск - 30-40 мл./дка; енвидор 240 ск - 40 мл./дка; масай вп - 25 г/дка; нисоран 5 ек - 0,05 %; ортус 5 ск /данитрон 5 ск - 0,05 %; санмайт 20 вп - 0,05 %.