Растителнозащитни грижи през август при овощните култури

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 24.08.2017      1696

Обичайно сухото и горещо време през август ограничава разпространението на редица гъбни болести по овощните култури и лозя, но и е причина за узряване на плодовете в съкратени срокове.

Третиранията срещу вредителите да се провеждат през по-хладните часове на деня, с продукти за растителна защита с карантинен срок, съобразен с периода на узряване и беритба на плодовете.

Семкови овощни видове

Основни вредители за периода

Брашнеста мана по ябълката Podosphaera leucotricha

Бяла американска пеперуда Hyphantria cunea

Ябълков плодов червей Laspeyresia pomonella =Cydia pomonella

Кръгломиниращ молец Cemiostoma scitella = Leucoptera malifoliella

Обикновена крушова листна бълха Cacopsylla pyri

Калифорнийска щитоносна въшка Quadraspidiotus perniciosus

Листни въшки сем. Aphididae

Червен овощен акар Panonychus ulmi

 

Обикновена крушова листна бълха

През месеца се наблюдават смесени популации от възрастни, ларви и нимфи на неприятеля. Те образуват плътни колонии и смучат сок от листата, леторастите и плодовете, отделят „медена роса”, върху която се развиват чернилни гъбички. Засегнатите листа и леторасти почерняват, а плодовете губят пазарната си стойност. Обикновената крушовата листна бълха нанася не само преки повреди, но и пренася опасна микоплазмена болест, която причинява изсъхване и загиване на крушовите дървета.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химичен контрол се провежда, при ПИВ : 4-6% леторасти с колонии от ларви и възрастни.

Разрешени продукти за растителна защита:

вазтак нов 100 ек - 0,02 %; дека ек / деша ек/дена ек - 75 мл./дка; децис 2,5 ек – 0,03%; децис 100 ек - 12,25 мл./дка; димилин 25 вп - 0,04 %; карате експрес вг /нинджа /форца - 80-100 г/дка; масай вп - 25 г/дка; метеор - 90 мл./100 л.вода; мовенто 100 ск - 0,12-0,15%; натуралис - 100-200 мл./дка; овитекс - 2000 мл./дка или 2х 1000 мл./дка; протеус о-тек - 0,05-0,06%; синеис 480 ск - 30 – 43.7 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек - 0,03 %.

 

Калифорнийска щитоносна въшка

През август започва раждането на ларвите от трето поколение. Около едно трета от тях изпадат в диапауза и остават да зимуват. Останалата част се развиват до възрастни, които се появяват в края на месец септември. Повредите по плодовете се изразяват в поява на червени, кръгли петънца, в средата с бяла точица (щитчето на въшката). Тези повреди нямат голямо икономическо значение.

Стратегия за контрол на вредителя:

При констатирана плътност над ПИВ:10 бр./100 см клонка или 2-3 бр. нападнати плодове, се третира срещу възрастните мъжки и подвижните ларви първа възраст.

Разрешени продукти за растителна защита: би-58 – 0,2%; браи - 28-50 мл./дка; дека ек / деша ек/дена ек - 50-75 мл./дка; дурсбан 4 ек - 150-187 мл./дка; метеор - 90 мл./100 л.вода; мулиган - 30-50 мл./дка; овитекс - 2000 мл./дка; пиринекс 48 ек - 0,15 %.

 

Костилкови овощни видове

Основни вредители за периода

Брашнеста мана по прасковата Sphaerotheca pannosa

Късно кафяво гниене Monilinia fructigena

Сливов плодов червей Laspeyresia funebranа = Grapholita (Aspila) funebrana

Източен плодов червей Grapholitha molesta

Прасковен (клонков) молец Anarsia lineatella

Вишнева листна оса Caliroa cerasi (lymacina)

 

Източен плодов червей

През месеца протича развитието на трето и четвърто поколение на неприятеля. Гъсениците, от тези поколения, повреждат плодовете. В мястото на вгризване се вижда потъмняване на тъканите и екскременти, омотани в копринени нишки. Повредените плодове загниват, дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химичен контрол се провежда при ПИВ:

-през вегетацията – 10-15 бр. пеперуди /уловка/седмица;

-млади градини – 2-3% нападнати леторасти от гъсеницата;

-плододаващи градини - 5% повредени леторасти или 2-4% нападнати плодове от гъсеницата.

Разрешени продукти за растителна защита:

авант 150 ек - 33,3 мл./дка; вазтак нов 100 ек – 0,0125%; дека ек / деша ек/дена ек - 50 – 70 мл./дка; децис 2,5 ек – 0,04%; димилин 25 вп-0,04%; дурсбан 4 ек - 150-200 мл./дка; ефория 045 зк - 150 мл./дка; карате експрес вг /нинджа /форца - 100-120 г/дка; кораген 20 ск - 16 – 30 мл./ дка; лузиндо 40 вг - 0,025 кг/дка; Мадекс Твин - 10 мл./дка; МЕТЕОР - 90 мл./100 л.вода; ранер 240 ск – 0,03%; рапакс сбс европа - 100-200 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек – 0,02%.