Сиво гниене (Botrytis cinerea) е опасна болест по лозата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.07.2017      3651

Статията е обновена на 22.09.2021 г.

Болестта се причинява от гъбата Botrytis cinerea, която при подходящи климатични условия може да нанесе сериозна загуба на реколтата.

Гроздовете, които избегнат заразата по време на цъфтежа, могат да се заразят около и по време на гроздобера.

Въпреки че сивото гниене напада пъпките, младите леторасли,  и листата на лозовите насаждения, най-типичните повреди от болестта се наблюдават по зърната в периода около узряването им. При зараза, по зърната се появяват бледокафяви петна, на които кожицата се свлича лесно. Болестта бързо обхваща целия грозд и преминава върху съседния. При влажно време, нападнатите растителни части се покриват обилно със сива плесен. Със зазряване на гроздето разпространението и степента на нападение от сивото гниене се увеличава. Сивото гниене се развива също бързо, ако преди това растенията са нападнати от гроздови молци, при наличие на зараза с брашнеста мана (одиум), градушка, птици и др.

Жизнен цикъл

Гъбата зимува в мумифицираните зърна, мъртви тъкани и други органични остатъци в лозята. През пролетта те се развива от малки, тъмни и твърди структури (склероции). Тогава образува конидиоспори, с които се разпространява през цялата вегетация. След приключването на цъфтежа, гъбата заразява мъртвите части на съцветията. Попадайки в зърната  патогенът може да остане в покой, докато съдържанието на плодова захар се повиши и киселините се редуцират до нива, които осигуряват растежа й.

Стратегия за контрол на вредителя

При избистряне и прошарване на зърната се пръска с един от регистрираните фунгициди.

Разрешени продукти за растителна защита

Банджо - 100-150 мл/дка; Геокс ВГ - 50 г/дка; Зенби (бивш Зенбай) -150 мл/дка; Кабрио Топ – 0,2%(120 г/дка); Кантус - 100  гр./дка; Карбикюр СП -500 г/дка; Кенжа -150 мл/дка; Крайор -150 мл/дка; Мевалон - 160-400 мл./ дка; Метомофор Ф - 100-150 г/дка; Поливерсум ВП - 10-30 г/дка; Суич 62.5 ВГ - 100 г/дка; Таегро ВП – 18,5-37,0 г/дка.