Сиво гниене /Botrytis cinerea/

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 30.07.2017      3156

Най-типичните повреди от болестта по зърната се наблюдава в периода около узряването им. При зараза, по зърната се появяват бледокафяви петна, на които кожицата се свлича лесно. Болестта бързо обхваща целия грозд и преминава върху съседния. При влажно време, нападнатите растителни части се покриват обилно със сива плесен. Със зазряване на гроздето разпространението и степента на нападение от сивото гниене се увуличава.

Стратегия за контрол на вредителя:

При избистряне и прошарване на зърната се пръска с един от регистрираните фунгициди.

Разрешени продукти за растителна защита:

арвак 50 вг - 100-150 г/дка; геокс вг - 100 г/дка; дриза вг - 100-150 г/дка; кабрио топ – 0,2%; кантус - 100  гр./дка ; мевалон - 160-400 мл./ дка; пролектус 50 вг - 120 г/дка; ребют вг - 100-150 г/дка; сабуесо - 100-150 г/дка; синпро - 150 мл./дка ; суич 62.5 вг - 0,08 %; тирам 80 вг – 0,4%; топ плюс 70 вп – 0,1%; топсин м 70 вдг – 0,1%; фолдър 80 вг - 150 г/дка; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5 г/дка; фолпан 80 вдг - 0,1 % + ардент 50 ск - 0,015 %; шавит ф 72 вдг – 0,2%.