Производители на кар­то­фи ще получават по­мощ от ДФЗ за втора по­ред­на година

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.08.2014      1035

По време на кръгла маса, организирана от Националната асоциация на картофопроизводителите се съобщи, че всички земеделски производители, отглеждащи над 10 дка картофи, за втора поредна година ще могат да кандидатстват по схемата за контрол на почвените неприятели от сем. Телени червеи (Elateridae). Средства ще покриват до 100% от разходите на картофопроизводителите за покупка на разрешените средства за растителна защита. Процесът по получаване на помощи и тяхното правилно разпредление ще се контролира от Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане” (КСП) в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Директорът нас КСП уточни, че заявленията за подпомагане ще се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация за юридическите лица. Бюджетът по схемата и срокът за кандидатстване ще бъде определен с решение на Управителния съвет на ДФЗ, не по късно от края на март. Цялата информация за схемата ще бъде публикувана на сайта на ДФЗ в раздел „Държавни помощи”, веднага след приемане на указанията за прилагане на помощта и определяне срока за кандидатстване от Управителния съвет на фонда. Източник: ДФЗ