Заплаха за подземните части на растенията

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 26.07.2017      4278

Болести и неприятели атакуват корени, кореноплоди и клубеноплоди

Част II

В този брой:

  • Почвени патогени по картофите
  • Почвени неприятели по зеленчуковите култури
  • Почвени неприятели по овощните култури

Вредителите по подземните части на културните растения са група, която е сериозна заплаха за културните растения. Нанесените повреди могат да нанесат значителни загуби на производителите на растителна продукция.

От актиномицетите Srteptomyces scabies e широко разпространена в картофопроизводителните райони у нас и причинява корковидна краста по картофите. По повърхността на клубените се образуват корковидни струпеи, които са вдлъбнати или изпъкнали. Повредените клубени са с влошено качеството и имат по-ниска пазарна стойност. Освен това те не могат да се съхраняват добре и са неподходящи за посадъчен материал.

Корените, кореноплодите и клубеноплодите на растенията се нападат и от редица насекоми, от които многоядните видове са много вредни, като се има предвид, че нападат голям брой културни и диви растения, намножават се масово и водят подземен начин на живот. Всичко това много затруднява борбата срещу тях.

Ларвите на твърдокрилите насекоми от сем. Elateridae, наречени телени червеи, нападат зеленчуковите, полските култури, младите дръвчета в овощните и горските разсадници. При масово намножаване телените червеи причиняват загиване на растенията.

Значителни повреди по подземните части на редица зеленчукови, житни и овощни растения нанасят ларвите на майския и обикновения юнски бръмбар от сем. Scarabaeidae.

Люцерновият коренов хоботник Othiorrhynchus ligustici вреди не само по корените на люцерната, но и на детелината, експарзетата, лозата, розата, овощните и други.

От разред Diptera значителни щети нанасят чесновата муха, луковата муха и зелевата муха, които при висока плътност могат да унищожат напълно реколтата от чесън, кромид лук и зеле.

Сляпото куче прегризва корените на овощните дървета и при силни повреди може да причини загиването им.

Борбата срещу вредителите по подземните части на културните растения е специфична при всеки вредител. Химическата борба е много трудна, но при навременното й провеждане с ефикасните фунгициди и инсектициди за дадения вид може да даде добри резултати.

Приоритет трябва да имат агротехническите мероприятия:

  • Правилно сеитбообръщение.
  • Отглеждане на устойчиви сортове.
  • Здрав посадъчен материал.