Върховият корояд е сериозна опасност за боровите гори

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.07.2017      5603

Все повече борови гори в България са засегнати от върховия корояд, който причинява бързо и масово загиване на иглолистните масиви. Експерти от Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите обсъдиха спешни мерки за ограничаване нападенията от опасния неприятел. Една от основните причини за масовата поява на върховия корояд са климатичните промени, които водят до засушаване и лесна податливост на дърветата на различни патогенни и вредители.

В края на миналата седмица се проведе среща, иницирана от зам.-министъра на МЗХГ, Атанас Добрев и ръководството на Изпълнителната агенция по горите. Учените лесовъди обсъдиха подобрно какви са щетите, нанесени от върховия корояд и какви спешни мерки се налага да бъдат предприети незабавно.

Мерките включват ускоряване на процеса на възлагане провеждането на санитарни и принудителни сечи, като и привличане на всички заинтересовани страни в процеса на борба срещу вредителя. Изключително важно е в борбата с горския неприятел да се включат всички собственици на гори, включително и частните. За целта предстои провеждането на уведомителни семинари с представители на местните власти, които да съдействат в процеса за идентифицирането и информирането на частните собственици  на гори за ограничаване инвазията на върховия корояд.

Проблемът засяга основно изкуствено създадените иглолистни гори и е предизвикан най-вече от залесяването им на по-ниска височина от естествения им ареал. Науката препоръчва единствено провеждането на санитарни и принудителни сечи като решение и изнасяне на заразената и повредена изсъхнала  дървесина.

Повредените и изсъхнали дървета са и потенциалнна заплаха за възникване на пожари, особено през летните месеци. Поетапното изсичане на засегнатите горски ареали трябва да става внимателно, без драстични промени в околната среда и без оголване на площи.

За да бъде овладян проблемът се изискват общи усилия на всички заинтересовани страни, както и разбирането на обществеността.

 

Върхов корояд (Ips acuminatus Gyll.)

Разпостранен е в цяла Европа, Азия, Северна Америка, както и у нас. Напада предимно белия бор – горните части на короната, по-дебелите клони и стъблото. Майчините и ларвните ходове прекъсват проводящите тъкани и дървото загива в много кратки срокове.  Иглиците първоначално избледняват, а по късно придобиват характерен червен цвят, ето защо засегнатите гори са известни като червени гори. Повредената дървесина е обезценена, загубите са огромни, горските екосистеми са с нарушени функции.

При благоприятни условия върховият корояд прави две поколения през годината: април – май и юли – август. Възрастното зимува и през пролетта прави кръгли излетни отвори и напада съседни дървета. Ларвите се развиват бързо за 20 – 25 дни и през август второто поколение атакува съседните дървета.

Климатичните промени са в основата за развитие на второ поколение в Северна България.