Подобряване на условията за развитие на земеделските култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.07.2017      952

След сухото  и горещо време през следващия седемдневен период се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия. В средата на юли се прогнозират съществени валежи, понижение на температурите и подобрение на условията за развитие на земеделските култури. Ще има вероятност за градушки.

След сухото  и горещо време през следващия седемдневен период се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия.

Екстремно високите температури и ниската атмосферна влажност в началото на второто десетдневие на юли се отразиха неблагоприятно на част от пролетните култури, бяха причина за  окапване на цветовете и завръзите при някои зеленчукови култури (домати, краставици, тиквички, зелен фасул). За разлика от северните и централните райони, на много места в Южна България юлските валежи бяха без стопанско значение, което доведе до задълбочаване дефицита на почвена влага. На места в Тракийската низина (агростанциите Пазарджик, Пловдив, Сливен) отсъства влага в 50 cm почвен слой, а в 100 cm слой почвените влагозапаси са оскъдни – под 50-55% от ППВ.

През първата половина от следващия седемдневен период се прогнозират съществени валежи, понижение на температурите и подобрение на условията за развитие на земеделските култури.

До края на второто десетдневие при близки до нормата температури и при подобрени  почвени влагозапаси ще продължи цъфтежа, оплождането и наливането на семената при слънчогледа. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще се наблюдават различни фази – от изметляване при по-късните хибриди до начало на фаза млечна зрелост при ранните хибриди царевица на места в южните райони на страната. При памука до края на периода ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж.

През периода отново се прогнозира вероятност за градушки и риск за разпиляване на зърното. По-подходящи условия за провеждане жътвата на пшеницата ще има в края на второто десетдневие на юли.

Към момента получените средните добиви от пшеница са добри и много добри, на много места в страната над 500кг/дка.