Болести и неприятели при дребноплодни овощни видове

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.07.2017      1708

На 14 юли 2017 г. в гр. Смолян ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Смолян) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по животновъдство и земеделие - гр. Смолян на тема Болести и неприятели при дребноплодни овощни видове”.

На семинара доц. д-р Емилиян Попеску – ОСЖЗ - гр. Смолян ще представи на гостите болестите по арония, касис, червено френско грозде, къпина и малина, както и неприятелите по арония, касис, червено френско грозде,  малина и къпина.

Доц. д-р Емилиян Попеску ще запознае присъстващите с борбата срещу болестите и неприятелите по арония, касис, червено френско грозде, малина и къпина.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Смолян ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Смолян, ул. "Невястата" № 35, Залата на Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) – Смолян.

 

Програма на семинара