Кои са приоритетните култури по подмярка 6.1

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 12.07.2017      2034

Планирано е подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да стартира в края на м. август 2017 г., като периода на прием е определен да бъде пет седмици. Най-малко 10 дни преди приема Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която определя началната и крайна дата на прием на заявления за подпомагане. В идикативния график за прием на заявленията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2017 г. са посочени условията и сроковете за кандидастване по подмярката, но промени по графика не са изключени. До публикуване на  промените в наредбата  в Държавен вестник , могат да отпаднат или да бъдат включени други култури.

При трайните насаждения има допълнителни ограничения, като периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения. Стопанската година започва на 1 октомври на текущата година и приключва на 30 септември на следващата календарна година (в момента тече стопанска година 2016/2017г. т.е. от 01.10.2016 до 30.09.2017).

Проектите се оценяват при спазване на критерии за подбор, които са следните:
- проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
- проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци";
- проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места
- проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;

В процесът на оценка, проектите на млади земеделски стопани, които не са събрали минималният брой точки (10 точки) не са недопустими за подпомагане. Подробно критериите за подбор и начина на изчисляване на точките са описани в приложение № 3 на Наредба № 14 от 28.05.2015 г.

 

Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“

Зеленчукови култури

1. Картофи, батати – Клубенови зеленчукови култури

2. Домати – Плодови зеленчукови култури

3. Пипер – Плодови зеленчукови култури

4. Сладък пипер – Плодови зеленчукови култури

5. Лют пипер – Плодови зеленчукови култури

6. Патладжан – Плодови зеленчукови култури

7. Краставици – Плодови зеленчукови култури

8. Корнишони – Плодови зеленчукови култури

9. Тиквички – Плодови зеленчукови култури

10. Дини – Плодови зеленчукови култури

11. Пъпеши – Плодови зеленчукови култури

12. Бамя – Плодови зеленчукови култури

13. Градински фасул (зелен и зърно) – Бобови зеленчукови култури

14. Градинска бакла (зелена и зърно) – Бобови зеленчукови култури

15. Главесто зелe – Листностъблени зеленчукови култури

16. Карфиол – Листностъблени зеленчукови култури

17. Салата – Листностъблени зеленчукови култури

18. Марули – Листностъблени зеленчукови култури

19. Спанак – Листностъблени зеленчукови култури

20. Магданоз – Листностъблени зеленчукови култури

21. Копър – Листностъблени зеленчукови култури

22. Листно цвекло – Листностъблени зеленчукови култури

23. Киселец – Листностъблени зеленчукови култури

24. Лапад – Листностъблени зеленчукови култури

25. Алабаш – Листностъблени зеленчукови култури

26. Моркови – Кореноплодни зеленчукови култури

27. Магданоз – коренов – Кореноплодни зеленчукови култури

28. Целина – Кореноплодни зеленчукови култури

29. Салатно цвекло – Кореноплодни зеленчукови култури

30. Репички – Кореноплодни зеленчукови култури

31. Ряпа – Кореноплодни зеленчукови култури

32. Пащърнак – Кореноплодни зеленчукови култури

33. Лук (зрял и зелен) – Лукови зеленчукови култури

34. Чесън (зрял и зелен) – Лукови зеленчукови култури

35. Праз – Лукови зеленчукови култури

36. Арпаджик – Лукови зеленчукови култури

37. Хрян – Многогодишни зеленчукови култури

38. Десертни лозя – Трайни насаждения

 

Овощни култури

 

39. Ябълки – Семкови овощни видове

40. Круши – Семкови овощни видове

41. Дюли – Семкови овощни видове

42. Мушмули – Семкови овощни видове

43. Сливи/джанки – Костилкови овощни видове

44. Праскови/нектарини – Костилкови овощни видове

45. Кайсии/зарзали – Костилкови овощни видове

46. Череши – Костилкови овощни видове

47. Вишни – Костилкови овощни видове

48. Едроплоден дрян – Костилкови овощни видове

 

Ядкови (черупкови) видове

49. Бадеми – Ядкови (черупкови) видове

50. Лешници – Ядкови (черупкови) видове

 

Ягодоплодни видове

51. Ягоди – Ягодоплодни видове

52. Малини – Ягодоплодни видове

53. Къпини – Ягодоплодни видове

54. Френско грозде (бели и червени) – Ягодоплодни видове

55. Арония – Ягодоплодни видове

56. Касис – Ягодоплодни видове

57. Бодливо грозде – Ягодоплодни видове

58. Боровинки – Ягодоплодни видове

59. Смокини – Ягодоплодни видове