Растителнозащитни грижи през юли при овощните култури

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 06.07.2017      1998

Относително сухото време през юли позволява в кратки срокове да узреят плодовете на някои овощни видове и сортове лозя, но и налага растителнозащитните мероприятия да се извършват през по-хладните часове на деня. Освен пръсканията с продукти за растителна защита, за да се намали плътността на вредителите в овощната градина, от голямо значение е окапалите плодове да се събират и изнасят извън градината.

Семкови овощни видове

Основни вредители за периода

Струпясване по ябълка и круша Venturia inaequalis;Venturia pirina

Брашнеста мана по ябълката  Podosphaera leucotricha

Бяла американска пеперуда Hyphantria cunea

Ябълков плодов червей Laspeyresia pomonella =Cydia pomonella

Кръгломиниращ  молец Cemiostoma scitella = Leucoptera malifoliella

Калифорнийска щитоносна въшка Quadraspidiotus perniciosus

Листни въшки сем. Aphididae

Червен овощен акар Panonychus ulmi

 

Струпясване по ябълка и круша

По оформените плодове петната са неправилно закръглени, в средата имат тъмен налеп, а отстрани се образува сив венец. Често петната се прошарват с тъмни и светли зони. По-късно налепът изчезва и се открива вкорковена тъкан. Силно нападнатите плодове обикновено се деформират, напукват и често преждевременно окапват. По напълно оформените плодове преди узряването се образуват много малки, трудно забележими петна, които по време на съхранението се разрастват в едри струпеи.

Стратегия за контрол на вредителя:

В зависимост от влажността и от допуснатата зараза третиранията продължат до края на фенофаза „нарастване на плода”.

Разрешени продукти за растителна защита:

Ябълка:

антракол 70 вг- 0,2 %; делан 700 вдг 0,035 %+0,02 % дискус дф; делан 700 вдг – 0,05%; дитан дг- 200 г/дка; дитан м-45 - 200 г/дка; дифкор 250 ск - 15 мл./дка; дифо 25 ек / шардиф 25 ек/дифензон 25 ек - 20 мл./дка;; каптан 80 вг - 150-180 г/дка; луна експирианс - 20-75 мл./дка; манфил 75 вг - 320 г/дка; мерпан 80 вдг - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015 %; полирам дф - 0,2 %; санкоцеб 80 вп - 200 г/дка; силит 40 ск - 160 мл./дка; скаб 80 вг - 188 г/ дка; скор 250 ек - 0,02 %; строби дф /дискус дф - 0,02 %; строби дф + делан 700 вдг - 0.02%+0.035% ; тиовит джет 80 вг - 600 г /дка; тирам 80 вг - 0,3 %; фабан - 120 мл./ дка; фабан - 120 мл./ дка;  флинт макс 75 вг - 0,02 %; фонтелис ск - 75 мл./дка; хорус 50 вг - 0,03 % (предпазно) 0,05 % (лечебно) ; шавит ф 72 вдг – 0,2 %.

Kруша:

дитан дг- 200 г/дка; дитан м-45- 200 г/дка; дифкор 250 ск- 15 мл./дка; каптан 80 вг - 150-180 г/дка; луна експирианс - 20-75 мл./дка; манфил 75 вг - 320 г/дка; мерпан 80 вдг - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015 %; полирам дф - 200 г/дка; санкоцеб 80 вп - 200 г/дка; скаб 80 вг - 188 г/ дка; тиовит джет 80 вг - 600 г /дка; фабан - 120 мл./ дка;

 

Кръгломиниращ молец

През месеца приключва развитието на второ и започва летежът на пеперудите от трето лятно поколение. С всяко следващо поколение, броят на мините по листата става все по-голям. Мините са кръгли, отначало малки като точка и постепенно нарастват спираловидно като кафяви петна. Забелязват се ясно и от двете страни на листа, особено, гледани на преминаваща светлина. При висока плътност, две или повече мини се сливат в общи петна.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химичен контрол се провежда при ПИВ: 2-3 броя яйца и мини на лист.

Разрешени продукти за растителна защита:

АФИКАР 100 ЕК - 30 мл./дка; БИ-58 – 0,15%; вазтак нов 100 ек  - 0,015%; дека ек / деша ек/дена ек - 50 – 70 мл./дка; димилин 25 вп – 0,05%; дукат 25 ек – 30 мл./дка; дурсбан 4 ек – 0,015%; ефциметрин 10 ек /цайпер 10 ек - 30 мл./дка; калипсо 480 ск – 0,02%; карате експрес вг /нинджа /форца – 60-100 гр./дка; моспилан 20 сг – 20гр/дка; нексид 015 кс – 0,04%; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек–0,02%; суперсект мега /суперсект екстра – 0,03%; циклон 10 ек  - 30 мл./дка; циперфор 100 ек - 30 мл./дка; шерпа 100 ек - 30 мл./дка.

 

Костилкови  овощни видове

Основни вредители за периода

Брашнеста мана по прасковата Sphaerotheca pannosa

Късно кафяво гниене Monilinia fructigena

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна Blumeriella jappii

Ръжда по сливата Tranzschelia pruni

Сливов плодов червей Laspeyresia funebranа = Grapholita (Aspila) funebrana

Източен плодов червей Grapholitha molesta

Прасковен (клонков) молец Anarsia lineatella

Вишнева листна оса Caliroa cerasi (lymacina)

 

Ръжда по сливата

По горната страна на листата се наблюдават множество дребни, ъгловати, жълти или червеникави петънца. От долната страна петната са покрити с прашни купчинки спори. Силно нападнатите листа пожълтяват и окапват преждевременно. При силно нападнатите дървета, плодовете узряват преждевременно, остават дребни и с намалено захарно съдържание, а самите дърветата са силно чувствителни на измръзване.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третиране се провежда при поява на първи петна по листата. При силно нападение се правят още едно-две пръскания през двадесет дни.

Разрешен продукт за растителна защита:

СИГНУМ - 45 г/дка

 

Сливов плодов червей

През месеца продължава летежът, яйцеснасянето, излюпването и вредната дейност на гъсениците от второ поколение на неприятеля.  Излюпенита гъсеница се вгризва в плода непосредствено до мястото на снесеното яйце. Около костилката, в месестата част на плода, изгризва галерия изпълнена с екскременти и огризки. Повредените плодове дават признаци на преждевременно узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя:

Химично третиране се извършва при ПИВ за второ поколение: 1,5-2  % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита:

вазтак нов 100 ек – 0,0125%; децис 2,5 ек – 0,05%; децис 100 ек - 7,5 -17,5 мл./дка; димилин 25 вп-0,04%; дурсбан 4 ек - 150-200 мл./дка; ефория 045 зк - 150  мл./дка; кораген 20 ск - 16 – 30 мл./ дка; пиринекс 48 ек – 0,15%; ранер 240 ск - 0,03 %; суми алфа

5 ек /сумицидин 5 ек – 0,02%.

 

Прасковен (клонков) молец

През месец юли протича развитието на второ поколение на неприятеля. Гъсениците от това поколение вредят както по леторастите така и по плодовете. Нападнатите леторасти клюмват, връхната им част изсъхва заедно с листата, а растежът им спира. По плодовете вредят, като изгризват къс ход в месестата част. Повредата прилича на тази от плодовите червеи.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третиране се провежда при ПИВ - 3% повредени плодове от гъсениците.

Разрешени продукти за растителна защита:

вазтак нов 100 ек – 0,015%; дека ек / деша ек/дена ек - 50-70 мл./дка; децис 100 ек - 8,75– 12,25 мл./дка; дурсбан 4 ек - 150-200 мл./дка; кораген 20 ск - 16 – 30 мл./дка; лузиндо  40 вг – 0,025%; метеор - 90 мл./100 л.вода; рапакс сбс европа - 100-200 мл./дка; синеис 480 ск - 20 мл./дка; суми алфа 5 ек/сумицидин 5 ек – 0,02%.