Растителнозащитни мерки при поражение от градушка при овощните култури

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.07.2017      1461

При градушка се разкъсват листата, нараняват се летораслите, клонките и клоните. Особено опасни са повредите в периода на наедряването и узряването на плодовете. Повредите зависят от силата на градушката, от продължителността й и разбира се от поразената култура.

Първата мярка след градушката е веднага да се очистят клоните от ледената маса и при първа възможност да се третират с подходящи, съдържащи мед фунгициди. Трябва да се третират всички дървета, незвисимо от това дали са плододаващи или млади. Раните, причинени от градушката, са основна предпоставка за заразяване от гъбни и бактерийни болести.

Съборените от градушката плодове е желателно бързо да се съберат и да се оползотворят, в зависимост от годността им, но в никакъв случай да не се остават да гният върху почвената повърхност. Раните по дърветата са много опасни, защото ако засегнат дълбоко лежащите слоеве, те трудно зарастват. При по-едра градушка се получават разкъсвания на кората, които понякога са много големи и силно поразените дървета загиват. Затова след градушка раните се заглаждат, отстраняват се силно повредените части и се замазват с блажна боя. Овощните дървета имат способността да се възстановяват бързо, ето защо след механични въздействия клоните с по-малки повреди се оставят и ако не се възстановят, при зимна резитба се изрязват.

Необходимо е да продължи борбата срещу болестите и неприятелите по овощките след преминала градушка, за да не се допускат допълнителни увреждания от струпясване, плодови червеи, листни въшки и др.