Биологичното земеделие в Европа – търсенето се увеличава

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 05.07.2017      3143

От средата на 2020 година за всички биопродукти в ЕС ще важат нови правила. Планирани са еднакви стандарти за производство и внос, както и строг контрол, особено при етикирането на съответните продукти, за да се избегнат зачестилите измами. След години на спорове преговарящите представители на страните-членки постигнаха споразумение. Предстои то да бъде гласувано от  Европейския парламент и Съвета.

Проектът за регламент на правилата за отглеждане и етикетиране на  биологични продукти беше представен от Европейската комисия още в началото на 2014 г., но чак сега преговарящите от държавите-членки, Комисията и Парламентът постигнаха единодушие по оспорваните теми.

По-малко препятствия и по-голяма сигурност на био пазара

“Хората искат да  има здравословно ядене на тяхната маса. Търсенето на биопродукти расте с всеки изминат ден в ЕС”, заяви малтйският секретар Клинт Камилери на срещата, проведена в Малта миналата седмица. “Горди сме да обявим едно споразумение, което ще повиши потенциала на биологичното земеделие, ще подпомогне земедеслките производители и ще засили доверието на потребителите“.

Договорено е хармонизиране и опростяване на правилата за производство и засилване на системата за контрол. Цялата хранителна верига от производители до търговци ще бъде допълнително контролирана от  оторизирани органи на ЕС. Въведени са също и нови правила на контрол за търговците на дребно. Освен това европейските правила за сигурност на био стоки ще важат и за всички вносни продукти.

Въвеждане на строги правила за дребните производители и облекчаване на процедурата по кандидастване за био фермер

Германският евродепутат от партията на зелените Мартин Хойзлинг смята, че дългите преговори са довели до успех, особено по важни теми като замърсяване на продукцията с пестициди. Преговарящите са се споразумяли за предпазни мерки, които трябва да съблюдават  всички сертифицирани земеделските производители при отглеждането на био продукция.  Ако  при проврка био продукцията не е третирана с пестициди и торове, разрешени само за био производство, в срок от три години стопаните няма да имат право да продават продукцията си като биологична. Специалният стикер, който е знак за принадлежността на продукта към биологичното земеделие, може да бъде отнет и за повече от 3 години, ако се установят нередности и неспазване на регламента в конкретните стопанства.

По-малките производители ще имат възможност в бъдеще да кандидастват за био фермери с общо разрешително, което обединява няколко производителя или ще бъде едно за цялата браншова организация, в която участва производителят. По този начин ще бъде редуцирана пряката отговорност само върху конкретен стопанин.

Вносът в ЕС ще бъде също строго регламентиран 

Правните пропуски във вноса на био продукти в ЕС ще бъдат премахнати. За много от стоките, които се продават в Европа до сега не е имало никакви правила и потребителите са се доверявали единствено на информацията, предоставена от производителя. В този списък се нареждат продукти като сол, пчелен восък, някои области на животновъдството (еленско месо), домашни птици.

Предстои договореното споразумение да бъде гласувано от Европейския парламент и Съвета преди да влезе в сила.