Национално обсъждане на ОСП след 2020

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 29.06.2017      1320

След проведената първа национална среща „ОСП след 2020 – Изборът на България“ в Пловдив беше одобрен въпросник за публично обсъждане по темата за бъдещето на земеделието и развитието на селските райони. Всички съпричастни към проблемите на европейското и българското земеделие могат дo 7 юли да изразят своето мнение, отговаряйки на въпросник, създаден от организаторите на дебатите за бъдещето на ОСП след 2020 г. – Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро.

Формирането на национална визия за новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. предстои да бъде готова в близките месеци преди официалното председателство на България на Съвета на ЕС, което стартира в началото на следващата година. Обществените допитвания по важни и значими теми, подобно на въпросника, създаден от Европейската комисия, създават не само възможност за дебатиране на конкретни проблеми сред фермерите, но и иницират общи решения и диалог между аграрните институции и земеделските производители.

Сега е моментът, в който националният интерес на отделните сектори в земеделието има възможност да делигира своята позиция и да се изгради единна земеделска политика в страната. Затова до 7 юли желаещите да изразят своето мнение и позиция са поканени да го направят чрез електрония въпросник, подготвен от организаторите на дебата за ОСП след 2020 г. Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро.

Въпросите са разделени в 5 направления:

1. Структура на ОСП след 2020 г.

2. Първи стълб (Директни плащания).

3. Втори стълб (Развитие на селските райони).

4. Пазарни мерки.

5. Отворени въпроси и опростяване.

Въпросите са подбрани да покриват максимално основните направления на ОСП в ЕС. Не е задължително да се отговаря на всеки въпрос. Попълващите имат избор да дадат своето мнение само по въпросите, които ги интересуват или се чувстват достатъчно уверени да изразят своето мнение.

На 21 септември 2017 г. в София ще се проведе втори дебат, на който ще бъдат представени резултатите от проведената анкета.

Въпросник “ОСП след 2020 – изборът на България”

 

Още по темата:

Първите национални срещи за бъдещето на ОСп ще бъдат проведени на 18 май