Агрометеорологична прогноза за края на юни

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 26.06.2017      984

През периода условията ще позволяват провеждане на най-важното за сезона мероприятие – жътвата на ечемика и пшеницата.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо, топло, а на места в равните райони - и от горещо време.

Падналите валежи в края на второто и началото на третото десетдневие на юни подобриха условията за вегетацията на пролетните култури, някои от които са в репродуктивна фаза от развитието си и имат повишени изисквания към влагата в почвата. Изключения има на места в крайните северозападни и южни райони, където валежите бяха без стопанско значение, а почвените влагозапаси в 50 cm слой – незадоволителни, под 65% от пределната полска влагоемност (ППВ).

През периода при посевите от слънчогледа в полските райони на страната ще протича формиране на съцветие и фаза цъфтеж. При ранните хибриди царевица ще се наблюдава изметляване и цъфтеж на метлицата. При памука ще протича бутонизация, при зърнено - бобовите култури - формиране на бобове.

При пшеницата в равнинните райони ще се наблюдава масово восъчна и пълна зрелост. През периода условията ще позволяват провеждане на най-важното за сезона мероприятие – жътвата на ечемика и пшеницата.

Сухото и горещо време през третото десетдневие на юни ще ограничава  развитието на редица гъбни болести по зеленчуковите култури, овошките и лозите, с изключение на брашнестите мани. При необходимост растително-защитните пръскания трябва да се провеждат през по-хладните часове от деня.

Източник: НИМХ- БАН