Заплаха за подземните части на растенията

Автор(и):  проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил
Дата: 26.06.2017      6084

Болести и неприятели атакуват корени, кореноплоди и клубеноплоди

Част I

В този брой:

  • Болести по корените на овощните дървета
  • Почвени патогени по зеленчуковите култури
  • Заболявания по кореновата система и стъблените основи на есенножитните растения
  • Фитопатогени по корените на тютюна

 

Вредителите по подземните части на културните растения са група, която е сериозна заплаха за културните растения. Нанесените повреди могат да нанесат значителни загуби на производителите на растителна продукция. От патогенните бактерии особено опасни са видовете от род Agrobacterium, през последните години преименуван в Rhizobium. От този род най- разпространен е видът Rhizobium radiobacter (Agrobacterium tumefaciens), който е разпространен в цялата страна, но икономическо значение има за овощните разсадници. Патогенът причинява поява на различни по големина тумори по корените или в основата на стъблото, които пречат на сокодвижението. Нападнатите растения отслабват, а много често след разпадането на туморите корените се инфектират от редица патогенни гъби, които причиняват гниене.

Подземните части на растенията – корени, кореноплоди и клубеноплоди се нападат от гъби, принадлежащи към родовете Pythium, Plasmodiophora, Fusarium, Spongospora, Rhizoctonia, Phythophthora, Sclerotinia, Rosellinia, Armilaria, Sclerotium, Verticillium, Thielaviopsi.

Видовете от Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Phythophthora, Sclerotinia причиняват сечене на разсада. Тази болест напада зеленчуковите култури в най-ранна фаза от тяхното развитие. Сеченето причинява сериозни щети при салатите, зелето, пипера, патладжана, доматите и краставиците. Това заболяване може да се появи още при покълването на семената и кълновете загиват още в почвата. След поникването гъбите атакуват стъбълцата на младите растения, в резултат на което стъбълцето се прищъпва и растенията падат като посечени. Сеченето се развива на хармани, по което може лесно да бъде разпознато.

Гъбите Fusarium solani и Rhizoctonia solani причиняват кореново гниене по голям брой зеленчукови и полски култури.

Двата вида Sclerotinia sclerotiorum S. minor са причинители на увяхването на слънчогледа. Гостоприемници на Sclerotinia sclerotiorum са домати, картофи, люцерна, детелина и други.

Видовете от род Botritis нападат лука и чесъна. B. alli причинява шийно гниене на лука, а B. Pori сиво гниене на чесъна – болест, която е разпространена повсеместно и през отделни години причинява значителни щети.

Патогенните видовете от род Phythophthora причиняват фитофторно гниене на корените и основите на овощните видове. Инфектираните растения силно изостават в развитието си, листата им пожълтяват, увяхват и окапват преждевременно. Връхните части на летораслите увяхват и при силна инфекция цялото дърво загива преждевременно. Симптомите по корените и кореновата шийка са най-типични за това заболяване. При обелване на кората се вижда, че дървесината е оцветена в кафявочервеникав цвят и болната част е рязко разграничена от здравата с по-тъмна разделителна ивица. У нас по овощните са установени 5 вида от род Phythophthora, от които най-широко разпространен е Phythophthora cactorum. По ягодата вреди Phythophthora fragaria, която причинява кореново гниене.

Гъбите от род Verticillium са почвообитаващи и проникват в растенията през корените. Развиват се в проводящите съдове и причиняват запушването им, отделят и токсини, в резултат на което растенията увяхват.

V. albo-atrum напада основно картофите, слънчогледа, розата, ментата, хмела, пипера и ягодите, a V. dahlia – памука, костилковите овощни видове, пипера, патладжана и други.

Опасен вредител по кръстоцветните е гъбата Plasmodiophora brasicаe, която инфектира корените и причинява хипертрофия и хиперплазия, вследствие на което се образуват тумори.

Корените на тютюна се атакуват от гъбата Thielaviopsis basicola, която предизвиква сечене на разсада в лехите, а по-късно кореново гниене на разсадените растения. При благоприятни условия за развитие на гъбата тя нанася значителни щети.

По корените на житните растения вредят гъбите Ophiobolus graminis, Cochliobolus sativus и Fusarium graminearum, които причиняват кореново гниене. Fusarium graminearum вреди и по царевицата.

Лозата е гостоприемник на гъбата Rosellinia necatrix, която атакува корените, вследствие на което те изгниват.