100 европейски географски указания ще бъдат защитени на китайския пазар

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.06.2017      2130

На 2 юни в Брюксел официално се споразумяха ЕС и Китай да обнародват списък от 200 европейски и китайски географски указания – по 100 от всяка страна – чиято защита ще бъде осигурена чрез двустранно споразумение, което предстои да бъде сключено през 2017 г. Български географски указания не са включени в списъка на 100-те продукти от ЕС, въпреки че Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа е със седалище в България. Страната ни също така отговаря за управлението и кординацията на центъра, които представлява платформа за насърчаване на двустранна и многостранна основа, на бизнес контактите и бизнес взаимодействието между фирми, организации и сдружения на Китай и 16-те страни от ЦИЕ.

Географските указания са един от големите успехи на европейското селско стопанство — регистрирани са над 3300 наименования от ЕС. Други 1250 наименования на продукти извън ЕС също са защитени в Съюза, предимно благодарение на двустранни споразумения като това с Китай. Пазарът на продукти с географски указания на ЕС е на стойност около 54,3 милиарда евро. Тези продукти представляват 15 % от износа на ЕС на храни и напитки.

Публикуването на списък с географски указания дава начало на процеса на защита на изброените продукти от имитации и присвоявания и се очаква да доведе до взаимни ползи от търговията и по-добра информираност напотребителите, както и до търсене на висококачествени продукти и в двете страни.

Списъкът на продуктите от ЕС, които ще бъдат защитени в Китай, включва бира (Bayerisches Bier), сирена (Feta, Queso Manchego, Gorgonzola), шампанско (Champagne) и водка (Polska Wódka), а сред китайските продукти, стремящи се да получат статут на географски указания в ЕС, са ябълки (Yantai Ping Guo), жасминов чай (Hengxian Mo Li Hua Cha), ориз (Panjin Da Mi) и манго (Baise Mang Guo). Публикуването на тези списъци е част от стандартната процедура и поставя началото на период, през който заинтересованите страни могат да представят своите коментари.

Китайският пазар на продукти на хранително-вкусовата промишленост е един от най-големите в света и се разраства всяка година благодарение на постоянно увеличаващата се средна класа с вкус към европейски храни и напитки, често като следствие от международни пътувания. Китай има своя собствена богата традиция по отношение на географските указания, голяма част от които все още са непознати на европейските потребители, но би трябвало да станат по-достъпни благодарение на споразумението.

Европейският комисар по въпросите на земеделието Фил Хоган заяви на срещата: „Продуктите със защитено географско указание в ЕС са истински успех. Продажбите им по света не спират да растат. Потребителите от цял свят имат доверие в нашата система за класификация на географските указания. Това означава, че те имат доверие на произхода и качеството на

продуктите и са готови да платят по-висока цена за тях и съответно премия за производителя. Тясното сътрудничество с нашите търговски партньори по света, като например Китай, спомага за развиване на по-здрави търговски връзки между съмишленици и е от полза както за нашите фермери и селски стопанства, така и за потребителите от двете страни на споразумението.“

Сътрудничеството между ЕС и Китай по въпросите на географските указания започна преди повече от 10 години и доведе до защитата на 10 продукта в двете страни в рамките на тяхното законодателство. Въз основа на това първоначално сътрудничество, през 2010 г. ЕС и Китай започнаха преговори за двустранно споразумение за сътрудничество и защита на географските указания. Първият етап от този процес е публикуването на два списъка от по 100 продукта от всяка страна, които другата страна ще защитава на своя територия след като споразумението влезе в сила.

Сега заинтересованите страни разполагат с два месеца да представят своите коментари по избраните продукти и, ако е необходимо, да сигнализират за евентуални проблеми на европейските и китайските органи.

Списък на европейските географски указания

Списък на китайските географски указания