Здравният статус на слънчогледа и ца­ре­ви­ца­та – инди­ка­тор за сте­пен­та на агро­но­ми­чес­ка­та компетентност

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 15.03.2014      2012

Големи са предизвикателствата пред зе­ме­дел­ско­то про­извод­ство. Из­клю­чи­тел­на­та динамика на абиотичните фактори, част от глобалните климатични промени, поставя аграрния сектор в уникална ситуация. Безалтернативна е неговата мисия: РАСТЕЖ В НЕСИГУРНА СРЕДА! Постигането на такава релевантна, висока и съдбовна за човечеството цел инициира необходимост от трансформация на визията му. Това може да се реализира с многофункционален, предвидим, адекватен и устойчив производствен модел – резултат от стартиране на нов поведенчески формат, включващ механизми за проследяемост на биологичните процеси, управление на рисковете, диверсификация на практиките, по-нататъшна интензификация на растителната защита, селекцията и храненето. С други думи: ключовите агрономически компетенции ще бъдат в основата на успешното земеделие. Тазгодишната земеделска кампания в България по отношение на растителната защита е твърде вероятно да мине под знака неочаквано случващи се събития, явления и процеси. И ако това определение е много силно и с драматичен привкус, то с голяма доза сигурност може да се каже, че растителната защита – нейното качество, интензитет, иновативност и ефикасност, ще бъде решаващото условие за постигане на планираните цели в производството на земеделските култури.

Анализаторите по темата обръщат внимание на няколко характеристики, които формират профила на тазгодишната ситуация по отношение влошаващата се фитосанитарна обстановка и ескалацията на вредоносния потенциал, включително в сегмента слънчоглед и царевица, обект на редакционната тема в този брой на списанието.

Изключително нетипичната климатична обстановка през типичните зимни месеци – ноември, декември и януари, дава основание на родните капацитети в областта на хербологията, фитопатологията и ентомологията да препотвърдят, че и според техните прогнози фитосанитарната среда ще бъде значително по-различна от стандартната. Тази нова ситуация инициира креативност и допълнителна мотивация за дефиниране на адекватни решения, смяна на перспективите, позициониране на индувидуални компоненти, бърза писта за практики, които позволяват намеса на по-ранен етап, действия, свързани с превенция, които не изключват дори презастраховане.

Първото нещо, което трябва да направи всеки земеделски производител, е да прецени с максимално възможна точност вероятността да се случат тези прогнози в собственото му стопанство, да разпознае опасностите и да предвиди дали ще се озове в „окото“ на бурята, да анализира дефицитите и да формулира достатъчно ефективна буферна система и максимална гъвкавост на схемите. Нетипичната среда е професионална провокация за агрономически капацитет и подготовка, поставя на изпитание управленския инструментариум на агромениджърите. В тази много специална и взривоопасна фитосанитарна ситуация трябва да се отбележи фактът, че компаниите от световната агрохимическа индустрия, които присъстват активно на българския пестициден пазар, представиха пред широка аудитория – водещите земеделски производители от страната, своите продуктови портфолиа за 2014 г.

Прави впечатление, че мултинационалните компании излъчват много силни и позитивни сигнали – наличен продуктов ресурс, умни работещи решения и технологични върхови постижения за справяне с форсмажорни обстоятелства – радикализация на инфекциозния фон, засилен натиск от плевели и неприятели, поява на центробежни сили във фитосанитрната среда, начини за преодоляване на стресови ситуации вследствие от прояви на различни депресионни фактори... С други думи: агрохимическата индустрия е готова да предостави достатъчно креативни и ефективни средства, технологични решения и идейни проекти за рационални действия в усложнена, трудна и силно провокативна обстановка. Демонстрира корпоративен ангажимент да подкрепи земеделците да успеят независимо от смущаващите обстоятелства.

След като българското земеделие стана част от обединеното европейско агропространство и тръгна по пътя на трансформацията и модернизацията, силните брандове от агрохимическата индустрия дефинираха много мощни информационни платформи и системи за трансфер на иновации. За всяка голяма компания обикновената реклама не е достатъчна, за да стигне посланието й до всеки фермер. Тя трябва да бъде част от събитие, което привлича широк интерес. Световните лидери инвестират в българското земеделие, инвестират в градежа на неговия нов и печеливш модел. Те са част от това събитие!

И независимо от всички тези коректни и реални заключения, отнасящи се до това, че мултинационалните компании предлагат иновативна, качествена и оригинална растителна защита, както и достатъчно ангажирани и сигурни решения за справяне с тазгодишната изключително нетипична фитосанитарна обстановка, как би могла тази аудитория – около 5000 български агромениджъри, които обработват около 80% от земята, да направят своя информиран избор? И този избор да не е на случаен принцип, а единствено верният?

Логичен е въпросът – готов ли е българският земеделски производител да направи своя информиран, рационален избор на точните продукти за растителна защита, на точния работещ проект, на точния функционален формат? Верният избор, добре е известно, означава да бъдеш технологично значим, да формулираш собствена, автентична стратегия срещу всякакви предизвикателства, изненади и турболенции, създава усещането, че още някой е съпричастен с твоята кауза – да печелиш и да вървиш напред, независимо от природните неудобства и нерегламентираните прояви на вредоносния потенциал.

Българският земеделски производител в никакъв случай не трябва да става заложник, да се превръща в хипнотизирано мишле. Но в състояние ли е той да се ориентира, може ли да вземе правилното решение? Вярно е, всеки земеделец има право на избор и той може да упражни своите компетенции, ако притежава достатъчно експертни качества и професионални познания. Защото трябва да се съгласим с твърденията, че растителната защита не е панацея, ала е мощно средство, инструмент за постигане на висок здравен статус на земеделските култури, тя е в състояние да изстреля производството в друга орбита, да съдейства за сбъдване на плановете за стабилно устойчиво земеделие.

***

Предстои да станем свидетели на един особено интересен земеделски сезон, в който на растителната защита е отредена много специална роля. Слънчогледът и царевицата са стратегически култури в българското земеделие и тяхната ефективна защита в една сложна фитосанитарна обстановка и всякакви климатични изненади ще има лимитиращо значение за бъдещите добиви и за бъдещите печалби!