Уплътнено използване на земеделската земя

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 16.06.2017      2709

Интензивното използване на земеделската земя чрез интензивно сеитбообръщение има две основни цели: да се увеличи вегетационния потенциал на полето или да се добият две и повече реколти от едно поле, което разбира се води до повече приходи в една стопанска година. Това за условията на България може да се получи чрез отглеждане на предкултури или на втора култура. Единственият ограничаваш фактор е ниската сума на валежите през летния период, но при отстраняването на този фактор чрез поливки или поливно земеделие, или при негово слабо въздействие благодарение на достатъчно почвена влага, натрупана преди уплътняването, е икономически и агротехнически изгодно отглеждането на втора култура. Най-често като втора култура в България се отглежда царевица, обикновено след ечемик или ранен сорт рапица. Използването на царевица като втора, след-жътвена култура, е важен източник на допълнителна растителна продукция (зърно или силаж).

Традиционно на промените в климатичните условия се гледа като изключително негативни процеси. Но климатичните промени дават и възможности, от които българското земеделие често не се възползва. Кампанията 2016/2017 се характеризира с дъждовна пролет, дъждовни се очаква да бъдат и краят на юни и юли. На много места в страната почвената влага продължава да е относително достатъчна и в началото на лятото не се очакват засушавания – това е много добра възможност за засяване на царевица като втора култура.Използването на царевица като втора, след-жътвена култура е важен източник на допълнителна растителна продукция, но също така увеличава вегетационния потенциал на полетата, като извлича нитратите от почвата и предотвратява измиването им от зимните и летни валежи, с което оползотворява вече наличен потенциал. Наред с това царевицата като втората култура допринася за намаляването на почвената ерозия и заплевеляването на полетата и може да се използва като фураж за животните, а при благоприятно лято или поливно земеделие, може да даде и отлична зърнена продукция.

Последните години ни показват, че за култури като царевицата, когато се говори за печалба, отлични резултати дават ранозрелите хибриди на Синджента - компанията предлага последно поколение раннозрели и много раннозрели царевични хибриди, които са добре адаптирани към местните агро-климатични условия и са с къса вегeтация. При достатъчно почвена влага или валежи/поливки след поникването им, те дават много задоволителни доходи през същата стопанска година. Тук може да отличим Ариозо ФАО 240, който има висок добивен потенциал, съизмерим с хибридите от средно-ранната група, но и с къса вегетация. През последните години Ариозо доказа, че е походящ не само за силаж, когато е засят като втора култура, но и за зърнена продукция, и дава много добри добиви на зърно (550 кг/дка), при това при неполивни условия.  Именно благодарение на това Ариозо има твърди привърженици и всяка година разширява площите си като първа и втора култура.