ДEМО платформата на БАСФ Добив Плюс Експо 2017: Прецизност в растителната защита за рентабилно земеделие

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.06.2017      1880

На демонстрационно-опитния участък в гр.Съединение, една от 4-те платформи на БАСФ през тази пролет в страната, българският екип на германската агрохимическа компания показа “на терен” пред  многобройна партньорска аудитория – около 400 земеделски производители от Централна Южна България новия си корпоративен идеен проект ПРЕЦИЗНОСТ В РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА ЗА РЕНТАБИЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Специално участие в срещата взеха д-р Йозеф Хабер, световен експерт във фунгицидите при житни култури, проф.Светослав Бобев и проф. Тоньо Тонев от Аграрния университет в Пловдив, част от академичното лидерство във фитопатологията и хербологията у нас

 

Проектът ПРЕЦИЗНОСТ В РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА ЗА РЕНТАБИЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ създава усещането, че БАСФ елиминира всички излишни дейности и съсредоточава своята експертиза и професионални компетенции в непрекъснато подобряване на работата, така че всеки продукт за растителна защита с бранда БАСФ винаги да формира  нужната добавена стойност, висока норма на печалба и удоволствие от труда. Г-жа Горчева обърна внимание, че правилният избор зависи от още много фактори. Променящата се климатична и фитосанитарна среда генерират най-различни ситуационни явления – турбуленции, дефицити, инвазия, повишена активност на един или друг вредител. Необходим е инструмент за управление на риска, който е част от понятието прецизност. Ще рече: рационалност, прагматичност, осведоменост и знания. В никакъв случай изборът не трябва да се шаблонизира. В контекста на ключовата дума правилен избор, г-жа Горчева направи кратък преглед – в исторически план на групите активни вещества, които се използват за формулиране на фунгицидните продукти при житните култури. Началото преди повече от 50 г. е поставено с триазолите, следват стробилурините/открити от БАСФ през 1996 г./ и се стига до SDHI фунгицидите. Целта е висока -   разширяване спектъра на действие/вкл.действие върху физиологията на растенията – за преодоляване на стресовите фактори и увеличаване на добива/, както и избягване на резистентността. В Западна Европа резистентността при стробилурините създава сериозни проблеми. В държавите с ясно изразен континентален климат – Полша и страните от Източна Европа/ в т.ч. и България/ този негатив е още далеч от критичния праг. В случая, обърна внимание г-жа Горчева, в никакъв случай не бива да неглежираме динамиката на промените в спектъра на болестите и поведението на болестотворния потенциал. Преди 40 г. основна болест беше брашнестата мана. От Западна Европа, следвайки посоката на техните сортове пшеница и ечемик, към източната част на континента, тръгна експанзията на доскоро непознат у нас инвазивен патогенен състав – мрежести петна/дрешлера/, септория, жълта ръжда...С други думи обобщи г-жа Горчева, фитосанитарната обстановка се променя, качествената агрохимия на водещата световна компания в производството на фунгициди – БАСФ, има достатъчно ефективни решения. Остава едно – правилен избор!

На срещата в град Съединение бяха представени и двете супер иновации на БАСФ – фунгицида Систива и хербицида Пулсар Плюс. Систива, част от концепцията AgCelence,  е фунгицид за третиране на семена за посев срещу почвени и листни болести в ечемик и пшеница. Контролира всички икономически важни болести, вкл. септориоза, брашнеста мана, мрежести петна, видовете гниенета, ленточна болест, снежна плесен. Активната база/xemium/ е от новата фунгицидна група SDHI. Благодарение на новото поколение системно действие Систива се поема от семенната обвивка, като унищожава заразата върху нея и в зародиша на семето. С поникването и нарастването на житното растение Систива се придвижва в него. Систива преодолява  хидрофилните и липофилните бариери, което позволява бързо придвижване и акумулиране в тъканите на растението. Продължителността на действие достига няколко месеца. Посевите навлизат във фаза вретенене, чисти от заболявания, и обикновено не е необходима употребата на фунгицид от висок клас. В зависимост от климатичните условия сортовата структура и инфекциозния фон първото пролетно третиране може да бъде приложено чак във фаза флагов лист! Открива се реална възможност културата да бъде отгледана само с едно фунгицидно третиране през пролетта. Систива осигурява по-добро развитие на кореновата система, бърз старт на културата през есента. Подобрява процеса на фотосинтеза, забавя образуването на етилен, което продължава вегетацията, увеличава добива. Помага за преодоляване на последствията от абиотичните стресови фактори. Систива е изключително ефикасен инструмент за превенция и управление на риска срещу растящата активност, агресивност и състав на инфекциозния фон, провокиран както от инвазията на болестотворни патогени, така и чуждестранната селекция, и адаптацията на сортовете към тукашната климатична среда. Систива е важна част от виждането на БАСФ за прецизна растителна защита. Мнението на проф.Светослав Бобев за Систива, който е изпитвал продукта: “Голяма част от вредоносните патогени се пренасят със семената и растителните остатъци. Целта на всеки земеделски производител е семето за посев да бъде чисто, от каквато и да е зараза“.

Д-р Йозеф Хабер, световен експерт във фунгицидите при житните култури, допълни: “Систива  е мащабен технологичен пробив, доказателство за мощния капацитет на агрохимията от нов клас да се справя по категоричен начин с предизвикателствата. За мен Систива е листен фунгицид, с който се третират семена заедно с обеззаразител“.

На ДЕМО платформата в гр.Съединение земеделците видяха и действието на Clearfield Plus, новата технология на БАСФ, която стартира тази пролет в България за борба с цялата плевелна асоциация и паразита синя китка в слънчоглед. Проф.Тоньо Тонев, изпитвал продукта Пулсар Плюс, отбеляза няколко факта. Пулсар Плюс повишава в значителна степен хербицидното действие и намалява хербицидния стрес. Той е с една степен по-ефикасен от познатия Пулсар в борбата с кореново-издънковите плевели – поветица, див коноп, но въпреки това тези хипер проблемни плевели могат да се атакуват най-успешно през есента с тотални хербициди.

За ролята и мястото на БАСФ в българското земеделие е ставало дума по много поводи. И винаги има какво да се прибави по темата. Българският пазар е целеви пазар за немската фирма. Това е безспорна привилегия. Тук пристигат всички корпоративни иновации и екипът на компанията в България е отговорен за тяхното позициониране и успешно утвърждаване.

 

Повече подробности за събитието може да прочетете в бр. 5/2017 на списание “Растителна защита”