Растителнозащитни грижи през юни при овощнити култури

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 13.06.2017      2304

През юни температурата и влажността на въздуха са подходящи, както за растежа на овощните култури, така и за появата и развитието на икономически важните вредители по тях. През месеца плодовете на овощните видове бързо нарастват, а някои узряват.

 

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Основни вредители за периода

Струпясване по ябълка и круша Venturia inaequalis;Venturia pirina

Брашнеста мана по ябълката  Podosphaera leucotricha

Огнен пригор Erwinia amylovora

Ябълков плодов червей Laspeyresia pomonella =Cydia pomonella

Кръгломиниращ  молец Cemiostoma scitella = Leucoptera malifoliella

Калифорнийска щитоносна въшка Quadraspidiotus perniciosus

Листни въшки сем. Aphididae

Червен овощен акар Panonychus ulmi

 

Брашнеста мана по ябълката

Нападнатите от болестта листа са дребни, удължени, ладиевидно завити, светлозелени и изцяло покрити с брашнест налеп от долната страна. Заразените леторасли са със скъсени междувъзлия, дребни и покрити със сиво-бял мицел. По плодовете петната са като ръждива мрежа, която прониква в тъканите на различна дълбочина. Ако през месеца има чести превалявания, развитието на брашнестата мана се задържа, поради отмиването на голяма част от спорите с които тя заразява.

Стратегия за контрол на вредителя

През вегетацията се пръска през 10-12 дни до ограничаване развитието на болестта с един от разрешените ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: байфидан 250 ек - 0,015 %;  белис – 80 гр.дка; кумулус дф - 0,6-0,9 %; луна експирианс - 20-75 мл/дка; систан 20 ев - 28-42 мл/дка; систан екозом ев - 60 – 185 мл/дка; скор 250 ек - 0,02 %; строби дф /дискус дф - 0,02 % ; тиовит джет 80 вг - 600 г /дка; топсин м 70 вдг - 0,12 % ; флинт макс 75 вг – 0,02%; шавит ф 72 вдг - 0,2 %.

 

Ябълков плодов червей

През юни вредят гъсениците от първо поколение. Те се хранят със семките и семенната кутийка, като я унищожават изцяло. Една гъсеницата поврежда 2-3 плода. Повредените плодчета окапват, а в сърцевината им се развиват плесени. Повредата често остава незабелязана поради юнското опадване на завръзите. След изхранването си гъсеницата напуска повредения плод. Спуска се с копринена нишка или пълзи по ствола и в пукнатините на кората прави пашкул, в който какавидира.

Стратегия за контрол на вредителя: Химично третиране се извършва срещу излюпващите се гъсеници, преди те да се вгризят в плодовете при праг на икономическа вредност (ПИВ) за първо поколение: 0,8-1% пресни вгризвания в плодовете.

Разрешен продукт за растителна защита: афикар 100 ек - 30 мл/дка; афърм 095 сг - 300г/дка; вазтак нов  100 ек  - 0,0125 %; дека ек / деша ек/дена ек - 30 мл/дка; децис 2,5 ек - 0,03 %; децис 100 ек - 7,5 -12,5мл/дка; диклайн 2,5 ек – 0,03%; димилин 25 вп-0,04%; дукат 25 ек - 30 мл/дка; дурсбан 4 ек  - 150-187 мл/дка; ефциметрин 10 ек /цайпер 10 ек - 30 мл/дка; калипсо 480 ск - 20 -25 мл/ 100 л вода; карате зеон 5 кс – 0,02%; кораген 20 ск - 16 – 30 мл/дка; ламбада 5 ек - 15 мл/дка; мадекс твин - 10 мл/дка; мадекс топ - 10 мл/дка; метеор - 60 мл/100 л вода; нексид 015 кс – 0,03%; пиринекс 48 ек – 0,12%; протеус о-тек - 0,05-0,06%; ранер 240 ск – 0,04%; релдан 40 ек – 0,12%; синеис 480 ск - 20 -37.5мл./дка; суми алфа 5 ек /сумицидин 5 ек – 0,02%; суперсект мега /суперсект  екстра – 0,015%; фюри 10 ек – 0,0125%; циклон 10 ек - 30 мл/дка; циперфор 100 ек - 30 мл/дка; шерпа 100 ев /афикар 100  /циперфор 100 ев /циклон 100 ев - 30 мл/дка; шерпа 100 ек - 30 мл/дка.

 

KОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Основни вредители за периода

Бяла ръжда (Цилиндроспориоза) по череша и вишна Blumeriella jappii

Брашнеста мана по прасковата Sphaerotheca pannosa

Късно кафяво гниене Monilinia fructigena

Черешова муха Rhagoletis cerasi

Сливов плодов червей Laspeyresia funebranа = Grapholita (Aspila) funebrana

Източен плодов червей Grapholitha molesta

Прасковен (клонков) молец Anarsia lineatella

 

Брашнеста мана по прасковата

Системната форма на болестта се развива в резултат на инфекция, намираща се във вегетационните пъпки, и се проява по летораслите, които са недоразвити, деформирани и изцяло покрити с брашнест налеп. Локалната форма на патогена се проявява по младите нарастващи плодове, които се покриват с брашнести петна - те се разрастват и обхващат значителна част от повърхността. След време брашнестият налепът опада, а под него плодовото месо се вкорковява, вдървесинява и напуква.

Стратегия за контрол на вредителя: Да се третира при откриване на първи петна, а след това през интервал от 10-12 дни до наедряване на плодовете.

Разрешените продукти за растителна защита: дифкор 250 ск- 20 мл/дка, луна експирианс- 50 мл/дка, скор 250 ек-0,02 %, сигнум- 0.045 %, систан 20 ев - 15,0-36,0 мл/дка, систан екозом ев - 65 – 200 мл/дка, тиовит джет 80 вг - 600 г /дка, топаз 100 ек-0,03 %.

 

Сливов плодов червей

През периода летят пеперудите от второ поколение на неприятеля. Женските снасят на следващия ден след появата си. Излюпената гъсеница се вгризва в плода непосредствено до мястото на снесеното яйце и изгризва галерия в месестата част на плода, около костилката, която е изпълнена с окръглени зърнести екскременти и огризки. Повредените плодове преждевременно дават признаци на узряване и окапват.

Стратегия за контрол на вредителя: Химично третиране се извършва срещу  гъсениците в момента на излюпване и вгризване, при ПИВ за второ поколение: 1,5-2  % пресни вгризвания в плодовете;

Разрешени продукти за растителна защита: вазтак нов 100 ек – 0,0125%; децис 2,5 ек – 0,05%; децис 100 ек - 7,5 -17,5 мл/дка; димилин 25 вп-0,04%; дурсбан 4 ек - 150-200 мл/дка; ефория 045 зк - 150  мл/дка; кораген 20 ск - 16 – 30 мл/ дка; пиринекс 48 ек – 0,15%; ранер 240 ск - 0,03 %; суми алфа

5 ек /сумицидин 5 ек – 0,02%.