Ставки и изравнително плащане за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци за Кампания 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.06.2017      1983

Със заповед на Румен Порожанов, министъра на земеделието, храните и горите от 07.06.2017 г. се определи размера на плащането за един допустим за подпомагане хектар по схемите за обвързвано производството  и подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци (оранжерийно производство) за Кампания 2016 г. Държавен фонд Земеделие преведе 12 080 000 лева по сметките на градинари и оранжерийни производители по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци.

 

Ставките на плащането за един допустим за подпомагане хектар в трите направления са определени със Заповед № РД 09-442 от 7 юни 2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

По Схемата за обвързано подпомагане за плодове, определената ставка е 1 342,66 лева на хектар;

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци, одобрената ставка е в размер на 1 080,51 лева на хектар;

По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство), размерът на ставката е 8 912,77 лева на хектар.

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 12 080 000 лева по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016. Средствата, постъпили по сметките на близо 14 000 земеделски стопани, са изравнително доплащане на подкрепата, която градинарите и оранжерийните производители получиха в края на март. Доплащането е извършено след приключване на административните проверки на документите на кандидатите за реализация на произведената от тях продукция.

Доплащането по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП) е в размер на 7 123 000 лева. По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ) са преведени 4 228 000 лева, а по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) – 729 000 лева. Ставките на плащането за един допустим за подпомагане хектар в трите направления са определени със Заповед № РД 09-442 от 7 юни 2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Заедно с изплатените през март субсидии по трите схеми, общата сума за обвързано производство достигна близо 77 милиона лева.

 

Източник: Държавен фонд „Земеделие“-РА