Алтернатива на земеделието в Западни Родопи – отглеждането на ягодоплодни овощни видове

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.06.2017      1436

На 9 юни, (петък) 2017 в гр. Сърница, обл. Пазарджик ще се проведе съвместна информационна среща - семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис - гр Пазарджик) и Аграрен Университет - гр. Пловдив на тема: „ Алтернатива на земеделието в Западни Родопи – отглеждането на ягодоплодни овощни видове – малини, ягоди, боровинки.“

На семинара гл. ас. д-р Димитър Стойчев от АУ - гр. Пловдив ще представи съвременните технологии при отглеждане на ягодоплодните овощни видове, като: малини, ягоди, боровинки и др.

Гл. ас. д-р Димитър Стойчев ще демонстрира и агротехнологичните мероприятия при отглеждане на малини.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Пазарджик ще разяснят на участниците в семинара различните възможности и изисквания за подпомагане на стопаните по мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски производители" и  подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделските стопанства" по "Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства" от  ПРСР 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Сърница в залата на ресторант "Аликанте"

Демонстрацията ще се проведе във ферма за малинови насъждения в гр. Сърница.