Ден на очарованието на растенията

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.05.2017      1627

Агробиоинститут (АБИ, ССА), съвместно с Биологичеки факултет на СУ, организира 4-ти международен “Ден на очарованието на растенията”, под егидата на Европейската организация за Растителна наука (EPSO ‐ www.epsoweb.org), Брюксел. Ролята на растенията в опазването на околната среда ще бъде ключово послание. „Денят на очарованието на растенията” ще се проведе на 18.05.2017 г. от 11 до 17 ч, във фоайето на Биологически факултет с адрес гр. София, бул. “Драган Цанков” №8.

 

Растенията са очарователни. От едно малко семе, засадено в почвата, порастват много зелени растения - от малки билки до големи дървета, или от декоративни цветя до важни култури, от които всички животни и хора се нуждаят, за да оцелеят на тази планета. Растителните биолози изчисляват, че общият брой на растителни видове е приблизително около 250,000, това е огромно число, което доказва, че растителните науки са от съществено значение за социалната и екологичната среда на настоящето и и бъдещето.

„Денят на очарованието на растенията” има за цел да се привлекат колкото се може повече хора, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността на растителната наука за селското стопанство, за устойчивото производство на храни, както и за градинарството, горското стопанство и за нехранителни продукти, като например хартия, дървесина, химикали, енергетика и фармация. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като кът за изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в хербариума и геномния център на БФ. Онагледяващи презентации, постери и опитни постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще бъдат раздадени награди на победителите в различните конкурси, утвърдени чрез гласуване в страницата на събитието във Фейсбук.

„Денят на очарованието на растенията” ще се проведе на 18.05.2017 г.

от 11 до 17 ч, във фоайето на Биологически факултет с адрес гр. София, бул. “Драган Цанков” №8.

 

ПРОГРАМА

10:00 часа - ОТКРИВАНЕ от директора на АБИ-проф. Д. Джилянов и декана на БФ доц. С. Шишков

10:15-16:00 часа – СВЕТА НА РАСТЕНИЯТА – ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ПОСТЕРИ

 

1. „Органични торове - направи си сам“ Г. Цойнска, студент в БФ на СУ.

2. „За растенията и водата – защо растенията се „потят“?“ В. Костова и И. Стоянов, студенти в БФ на СУ.

3. „Хищни растения“ Д. Паскова и Ж. Реджепова, студенти в БФ на СУ.

4. „За лечебните растения“ Н. Атанасова и Е. Михайлова, студенти в БФ на СУ.

5. „Лечебната марихуана“ Т. Узунова и Д. Кирчева, студенти в БФ на СУ.

6. „За ползите на растителната биотехнология“ И. Илиева и М. Алексеева, катедра Физиология на растенията

7. „Причини за изследване на живовляка (род Plantago) А. Керчева и Д. Вълова, катедра Физиология на растенията

8. „За молекулярни изследвания върху хмел (Humulus lupulus)“ Д. Илиев, студенти в БФ на СУ

9. „Каланхое – домашна аптека“ А. Нисимова и Д. Велчев, студенти в БФ на СУ

10. „Етерични масла – биосинтеза, натрупване и отделяне в Ароматни растения. Извличане на етеричните масла“ З. Петрова и И. Петрова, студенти в БФ на СУ

11. „Конбуча или пътя на чая от Camellia sinensis“ НАТУРАЛ+ ООД

12. „Растения-вампири. Биология на паразитните растения от род Cuscuta“ Д. Теофанова, А. Тошева, Л. Загорчев, катедра Биохимия

13. „Plant Immunity/Растителен имунитет“ Б. Динич, Tuba Öztürk, Дилян, катедра Физиология на растенията

14. „Отговор на Обикновения бук срещу инвазията на бръмбара Буков Скокльо“ В. Чавгов, студент в БФ на СУ

15. „Противоборството на абсцизиевата срещу гиберилиновата киселини“ М. Томева и В. Рашев, студенти в БФ на СУ

16. „Любопитните действия на ауксините“ С. Ганева и Ива, студенти в БФ на СУ

17. „Гласът на растенията“ Б. Павлова, студент в БФ на СУ и С. Димитрова и М. Паунов, докторанти БФ на СУ

18. „Касетки за селскостопанска продукция със специално покритие за дълготрайно запазване свежестта на плодовете и зеленчуците за хората с малки стопанства и градини“ Учебна компания "Alpha" от СУ "Козма Тричков"- Враца

19. „Морфология на растенията“ групата Функционална генетика Бобови, АБИ

20. „Представяне на Информационния център по растителна биотехнология в АБИ“ група Абиотичен стрес, АБИ

21. СКОРЕЦ, клуб на студенти биолози, БФ на СУ

22. „Абиотичен стрес при растенията“ АБИ

23. Проект “Оценка и мониторинг на ефекта на генетично-модифицираните растения върху агро-екосистемите” (АМИГА) М. Радкова, Д. Джилянов, АБИ

24. „Красиви, но опасни: Инвазивните видове от род Phytophthora - заплаха за горските екосистеми“ група Биотичен стрес, АБИ

25. Проект „Получаване на ценни продукти от микроводорасли“ Петя Стойчева, АБИ

26. „Функционална Генетика – Житни“ АБИ

27. „Българските домати “Пако Оранж” могат да заместят морковите в детските пюрета! Кажете на мама!“ М. Радкова, АБИ

28. „Растителни генетични ресурси“ АБИ

29. „Молекулярна генетика при растенията“ АБИ

30. „Проект STARBIOS- разширяване на отговорните бионауки“ Д. Моянкова, Д. Джилянов,

31. „Вирусите – невидимият враг на растенията“ И. Каменова, АБИ

32. „Растителна биология при бобови растения“ А. Янчева, М. Ревалска, АБИ

10:15-16:00 часа - ИНТЕРАКТИВНИ ДЕЙНОСТИ

• 10:30-15:30 ч. – АРТ ателие за деца – апликации, рисунки и картички

• 11:00-11:30 и 15:00-15:30 ч. - Посещение на Хербариума на Софийския университет

• 11.30-12:30 и 14:00-15:00 ч. – Засаждане на разсад от домати

10:00-17:00 часа – ЦЕЛОДНЕВНИ ИЗЛОЖБИ

• Изложба-базар на декоративни растения - Институт по цветарство, Негован

• Изложба на рисунки и есета от конкурса “Защитените и застрашени растения на България”

• Видеостена с презентации и снимки от конкурса “Защитените и застрашени растения на България”

16:00 часа – НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРС “ЗАСТРАШЕНИТЕ И ЗАЩИТЕНИТЕ РАСТЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ”

17:00 часа - ЗАКРИВАНЕ