Управление на храненето на овощни и зеленчукови култури за получаване на качествена продукция

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.05.2017      1468

На 19 май 2017 г. в гр. Враца ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Враца),  Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и Лесотехнически университет - гр. София на тема: “Управление на храненето на овощни и зеленчукови култури за получаване на качествена продукция”

На семинара доц. д-р Маргарита Николова - Лесотехнически университет, гр. София ще запознае гостите с управление на храненето на овощни и зеленчукови култури за повишаване ефективността на използваните торове.

Доц. д-р Маргарита Николова ще представи също на присъстващите как да повишат ефективността на торенето чрез осигуряване на балансирано хранене на овощни и зеленчукови култури.

Латинка Дичева – гл. експерт към Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Враца ще запознае участниците в семинара с добрите растителнозащитни практики.

Експертите от териториален областен офис на НССЗ - гр. Враца ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане по мерки от ПРСР 2014-2020 на производителите на зеленчукови и овощни култури.

Събитието ще се проведе в гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 78, ет. 2 зала на НССЗ - ТОО Враца

Програма на семинара

 

Източник: НССЗ