Балея Груп се “прицели” в JAGD&HUND 2014

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.03.2014      1614

Връзката между земеделие, лов и риболов е стародавна, силна, естествена и логична. Обединява ги природата, те са част от нея и тя е част от тях. И всяка среща помежду им е тръпка, допълнителна доза емоция, турбулентно преживяване. Поражда съпричастност, магнетично привличане, солидарност, отключва нова, позитивна енергия.

JAGD&HUND в Дортмунд, най-мащабното и панорамно европейско ловно-рибарско изложение, предлага на своите гости и фенове голяма глътка зрелищност, неповторими впечатления. Земеделецът, бил или не бил ловец или риболовец, в никакъв случай не може да остане безучастен към това вълшебно шоу, към този феноменален и силно респектиращ с мащабите си атракцион, към това, което вижда и чува, към това завладяващо присъствие на зеленото, към това, което се случва около него, към това, че е част от един грандиозен, автентичен, иновативен и неподражаем празник.

Изборът на корпоративния маркегинг на Балея Груп да покани част от своята клиентска аудитория, която не е безразлична към тематиката на изложението в Дортмунд, съвсем не е случаен!

Спокойно може да се каже, че този избор е изстрел в десятката, профилът му включва голям психологически заряд – да бъде заменена част от традиционната практика на техническите срещи – включваща обикновено лекции, презентации и представяне, с нещо по-различно.

Балея Груп в качеството си на пазарен лидер позиционира в Дортмунд поредната своя новаторска идея – проект за нов стратегически подход в ексклузивното информационно партньорство – промяна в диалогичността, промяна в поведенческия модел и мотивационен импулс, насърчаване на различното и нестандартното. Балея Груп тества своите нови виждания за създаване на емоционална връзка с бранда, за ключовата роля на дистрибуторската институция. Балея Груп е компания с мисия: има ресурс, капацитет, капитал и воля да променя пазара в положителна посока, тя е с висока степен на влияние върху всички равнища на производствено-технологичния цикъл в земеделието. Разполага с инструментариум за ускоряване на интензификацията на растителната защита, храненето на културите и селекцията в национален план.