Кои са най-опасните неприятели по ягодата?

Автор(и):  доц. д-р Елена Цолова, от Института по земеделие в Кюстендил; гл. ас. д-р Звездомир Желев, Аграрния университет в Пловдив
Дата: 15.05.2017      3406

При ягодите се наблюдава почти непрекъснато покачване на цената за тон и тяхното производство расте с всяка измината година. Ягодата е масов горски плод, който се отглежда в над 70 страни, а във връзка с повишаването на търсенето й на световния пазар, се наблюдава и значително нарастване на обема на международната търговия на пресни и замразени меки плодове.

На обема на световния пазар в бъдеще ще влияят не само традиционните страни-потребители на горски плодове, но също така и скоростта на развитие на пазара в азиатските страни, в частност Китай. Тенденциите за високи цени на ароматния плод се наблюдават и в България.

В България ягодата има обширен ареал на отглеждане. Тя вирее успешно не само в полските, но и в планинските и припланинските райони. Ягодата не е много взискателна към почвата и при подходяща агротехника тя може да се отглежда сполучливо както на леки, така и на по-тежки почви. Но ягодата е овощно растение, чието опазване изисква агротехнически и химически мероприятия - засаждане на качествен и здрав от болести и неприятели разсад.

Кои са най-опасните неприятели по ягодата?

Ягодово цветохоботниче най-силно се повреждат ранните сортове и сортовете с по-дълги цветни дръжки.

Възрастното - дребен хоботен бръмбар, поврежда листата, листните дръжки и пъпките, като ги надупчва с хоботчето си. След допълнителното хранене започва яйцеснасянето. Женските полагат яйцата в цветните пъпки, като предварително нараняват цветната дръжка, която се пречупва и след няколко дни цветните пъпки опадат. Излюпените ларви се развиват в повредените и опадали цветни пъпки, като се хранят с разлагащите се тъкани. Новите хоботничета се появяват по време на узряването на плодовете.

Борбата трябва да се провежда рано през пролетта, срещу възрастните насекоми, преди да са снесли яйцата си. Няма официално регистрирани препарати. Може да се използват широкоспектърни инсектициди (Би 58- 0,1% или Нуреле Д- 0,06%).

Ягодовият стъблен хоботник тъмносин бръмбар с метален блясък - нагризва листните и цветните дръжки при снасянето на яйцата, в следствие на което те повяхват и загиват. При масово нападение растенията не умират, но не дават плод.

Борбата се води ранно през пролетта преди цъфтеж. Пръска се един път с широкоспектърни инсектициди (Би 58- 0,1% или Нуреле Д- 0,06%).

Ягодовият коренов хоботник вреди в ларвния си стадий. Ларвите нагризват младите коренчета, а по-късно навлизат в коренището на ягодовото растение и правят в него тунели. При слабо нападение растенията цъфтят и дават плод, но плодовете са дребни, безвкусни и често по време на узряването изсъхвата, при силно отначало засъхват старите листа, а по-късно - цялото растение.

Борбата срещу този неприятел се води най-вече с агротехнически средства и до известна степен с биологични препарати. От агротехническите средства особено голямо значение имат прилагането на подходящи сеитбообращения, използването на здрав посадъчен материал, системното унищожаване на плевелите, отглеждане на растенията при висока агротехника, пръскане срещу възрастните насекоми през периода на допълнителното им хранене с един от следните инсектициди: Актара 25 ВГ- 0,02%, Би 58 – 0,1% , Пиретрум-0,05%, Пирос-0,08% и др.

Ягодовият акар през пролетта се настаняват в основата между неотворените още листа. Смуче сок от младите листа, които се деформират, пожълтяват и изсъхват. Нападнатите растения са по-дребни, втрънчени и листата им изглеждат като попарени.

Основният метод за борба е превантивният. Преди създаване на нови ягодови насаждения трябва да се използва само здрав посадъчен материал. Преди засаждането разсадът да се потапя в гореща вода (37ºС). Необходимо е да се прилага сеитбообращение – да не се засаждат ягоди след ягоди.