Растителнозащитни грижи при лоза през месец май

Автор(и):  гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ
Дата: 14.05.2017      4340

В този период лозите се намират от фенофаза „поява на първи реси” до „масов цъфтеж”.

 

Основни вредители за периода

Мана по лозата Plasmopara viticola

Брашнеста мана Oidium tuckeri

Сиво гниене Botrytis cinerea

Краста по лозата Eriophyes vitis

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

Лозова листозавивачка Sparganothis pilleriana

Цигарджия по лозата Byctiscus betulae

Лозова щитовка  Pulvinaria vitis

Жълт лозов акар Schizotetranychus viticola

 

Мана по лозата

В зависимост от възрастта на листата, маната образува два вида петна: мазни и мозаечни. От долната им страна се образува бял спорообразуващ налеп. При силно нападение листата изсъхват и преждевременно окапват. При благоприятни условия (относителната влажност на въздуха е над 75%) по ресите и гроздовете се образуват хлоротични петна, по които също се образува бял спорообразуващ налеп. Когато петната са в основата на чепката, изсъхва целият грозд. Заразяването на зърната спира, когато за винените сортове достигнат големината „грахово зърно, а за десертните „бобено зърно”.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третиране се провежда при настъпване на благоприятни условия за заразяване (температура на въздуха над 13оС и чести, но слаби валежи) и чувствителна фенофаза на лозата „цъфтеж” - „грахово зърно”.

Разрешени продукти за растителна защита:

акробат р – 0,25%; акробат плюс вг – 200 гр/дка; аксанит-cu вп – 0,25%; алиал 80 вг - 75-330 г/дка; алфил вг - 0,075-0,33 кг/дка ; алфил вп - 0,075-0,33 кг/дка ; алфил дупло - 90-350 г/дка; амалин фло - 280 мл/дка; антракол 70  вг – 0,15%; арметил м – 0,25%; арметил-с вп – 0,25%; банко 500 – 0,2%; бордо микс 20 вп – 0,5-0,6%; валбон - 180-200  / дка; верита вг – 0,2%; винкер вг – 200 г/дка; витене трипло р - 400 -450 г/дка; витра 50 вп /купрохай 50 вп – 0,15%; галбен 8 м 65 – 0,25%; делан 700 вдг – 0,05%; димикс 500 ск - 34 мл/дка прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет; димикс 500 ск - 30 мл/дка прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб; дитан дг - 200 г/дка; дитан м-45 - 200 г/дка; драго 76 вп – 0,16%; енервин – 0,2%; кабрио топ – 0,15-%– интервал на третиране 7-10 дни - 0,2% през 10-14 дни; катанга експрес - 75-330 г/дка; катанга ман - 300-500 г/100 л. вода; корсейт р дф – 0,25%; корсейт р вп – 0,25% до 09.2017г;; корсейт макс вп – 0,15%; куадрис 25 ск – 0,075%; купертин м – 0,3%; купроксат фл / трибейз флоабъл – 0,3% до 06.2017 г; купросейт голд м – 0,15%; купроцин супер м – 0,2%; лието - 40-45 г/дка; манкоцеб 80 вп – 0,3%; манфил 80 вп - 200 г/дка; манфил 75 вг - 210 г/дка; медейро 80 вг- 75-330 г/дка; меден окси- хлорид 50 вп – 0,25%; медян екстра 350 ск - 350 мл/дка; мелоди компакт 49 вг - 150 -175 гр/дка до 06.2017; микал флаш – 0,3%; милдикът - 350-450 мл/дка; моксимат 505 вг - 240-300 г/дка; моксимат 505 вп - 240 – 300 г/дка; моментум екстра вг - 300 г/дка; пасодобле 70 вг - 200 г/дка; пенкоцеб 80 вп - 200 г/дка ; пенкоцеб 75 вг - 210 г/дка; пергадо мед  27 вг - 500 г/дка; пергадо  ф 45 вг – 0,2%; профайлър 71,1 вг- 200-225 г/дка; ридомил голд мц 68 вг – 0,25%; румба 35 ск – 0,35%; санкоцеб 80 вп - 200 г/дка; синстар - 70-80 мл/дка; солофол - 188 г/дка; строби дф /дискус дф - 0,015 %+акробат мц - 0,15 %; сфинкс екстра /виностар - 180 г/дка; фолдър 80 вг - 150 г/дка ; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5 г/дка; фолпан 80 вдг - 0,15 % - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015 %; фунгуран он 50 вп – 0,15%; шавит ф 72 вдг – 0,2%; шампион вп/ макк 50 вп /шамп вп – 0,155.

 

Цгарджия

Бръмбарите се появяват в началото на май. Хранят се с пъпките, цветовете и листата. Женските прогризват дръжките на няколко млади листа и прекъсват сокодвижението към тях, след което ги завиват като пура около едно централно листо, което не е с прогризана дръжка и в него се снасят по няколко яйца. Централното листо остава сравнително свежо и изсъхва по-късно, а излюпените ларви се изхранват с него.

Стратегия за контрол на вредителя:

При повишаване на плътността се третира срещу възрастните преди яйцеснасяне.

Разрешен продукт за растителна защита:

дека ек/ деша ек/ дена ек - 40 - 60 мл/дка;

Подробно описание и борба срещу болестите и неприятелите за периода може да откриете в бр.5/2017 на списание "Растителна защита"