Чимшир (Boxus sempervirens)

Автор(и):  проф.д.с.н. Марияна Накова, Аграрен университет Пловдив; проф. д-р Борис Наков, Аграрен университет Пловдив; гл. ас. д-р Катя Василева, ИЗК "Марица" - Пловдив
Дата: 10.05.2017      5193

През последните няколко години стопаните са разтревожени от появата и разпространението на болести, основно по декоративните храсти, някои листни зеленчуци и подправки (за ястия и консерви). Извършеният мониторинг показва, че са се появили причинители на болести, които не са познати още в практиката и за тях литературната информация е  недостатъчна. В периода 2015-2016 г. бяха направени проучвания на  силно засегнатата от  болести растителност.

Ръжда /Puccinia boxis/

По листата се образуват светлокафяви или тъмнокафяви соруси. След ракъсване на епидермиса се открива прашеста  маса от уредо и телиоспори. При масово нападение настъпва ран листопад. Телиосорусите са плоски, леко издути, а телиоспорите са бухалковидни, светло до тъмнокафяви, с леко уплътнение към върха. Те са присвити на мястото на септите и се образуват на дълги спороносци.

 

Листни петна /Phyllosticta boxina/

По листата се образуват светло-кафяви петна, които в средата избеляват и се изпъстрят с черни точици, пикнидии на гъбата.

Борба:

  • Да отстраняват силно засегнатите разклонения, за  да се осигури проветряване във вътрешността на храстите.
  • Срещу ръждата профилактично да се пръска със сяра-съдържащи препарати. При наличие на двете болести съдържащите сяра фунгициди могат да се смесват с Топсин М - 0.1%, или Дитан М 45 - 0.2%.