Ружа (Alcea rosea)

Автор(и):  проф.д.с.н. Марияна Накова, Аграрен университет Пловдив; проф. д-р Борис Наков, Аграрен университет Пловдив; гл. ас. д-р Катя Василева, ИЗК "Марица" - Пловдив
Дата: 10.05.2017      5984

През последните няколко години стопаните са разтревожени от появата и разпространението на болести, основно по декоративните храсти, някои листни зеленчуци и подправки (за ястия и консерви). Извършеният мониторинг показва, че са се появили причинители на болести, които не са познати още в практиката и за тях литературната информация е  недостатъчна. В периода 2015-2016 г. бяха направени проучвания на  силно засегнатата от  болести растителност.

Ръжда /Puccinia malvacearum/

Болестта се развива по листата, стъблата и цветоносните органи. Тази ръжда е еднодомна (Borcean et al., 2016), като върху ружата развива пълния цикъл. Рано напролет по младия прираст се явяват пикнидии и ецидии, със светложълт цвят. По-късно по всички надземни органи се развиват кафяви и черни соруси. Отначало те личат като малки подутини, подобни на брадавички. След разкъсване на епидермиса се открива прашеста маса от уредо- и телиоспори. При масово нападение листата жълтеят, увяхват и прегарят. Върховете на цветоносните органи също завяхват и увисват. Ръждата често компрометира добивите и качеството на маслото, което намира приложение във фармацевтичната промишленост.

Борба:

  • През есента растенията да се изрязват в основите на стъблата и заедно с листата да се изгарят.
  • Мястото да се третира със сяра и син камък, в съотношение 1:1, по 50-60 г/квм.
  • През вегетацията  да се пръска още при появата на младия прираст, с Фоликур 25 ЕК - 0.08% или Байфидан 250 ЕК - 0.01%. Превантивно може да се третира със съдържащи сяра препарати.