Мана по лозата (Plasmopara viticola)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.05.2017      4639

В зависимост от възрастта на листата, маната образува два вида петна: мазни и мозаечни. От долната им страна се образува бял спорообразуващ налеп. При силно нападение листата изсъхват и преждевременно окапват. При благоприятни условия (относителната влажност на въздуха е над 75%) по ресите и гроздовете се образуват хлоротични петна, по които също се образува бял спорообразуващ налеп. Когато петната са в основата на чепката, изсъхва целият грозд. Заразяването на зърната спира, когато за винените сортове достигнат големината „грахово зърно, а за десертните „бобено зърно”.

Стратегия за контрол на вредителя:

Третиране се провежда при настъпване на благоприятни условия за заразяване (температура на въздуха над 13оС и чести, но слаби валежи) и чувствителна фенофаза на лозата „цъфтеж” - „грахово зърно”.

Разрешени продукти за растителна защита:

акробат р – 0,25%; акробат плюс вг – 200 гр/дка; аксанит-cu вп – 0,25%; алиал 80 вг - 75-330 г/дка; алфил вг - 0,075-0,33 кг/дка ; алфил вп - 0,075-0,33 кг/дка ; алфил дупло - 90-350 г/дка; амалин фло - 280 мл/дка; антракол 70  вг – 0,15%; арметил м – 0,25%; арметил-с вп – 0,25%; банко 500 – 0,2%; бордо микс 20 вп – 0,5-0,6%; валбон - 180-200  / дка; верита вг – 0,2%; винкер вг – 200 г/дка; витене трипло р - 400 -450 г/дка; витра 50 вп /купрохай 50 вп – 0,15%; галбен 8 м 65 – 0,25%; делан 700 вдг – 0,05%; димикс 500 ск - 34 мл/дка Прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи фолпет; димикс 500 ск - 30 мл/дка прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб; дитан дг - 200 г/дка; дитан м-45 - 200 г/дка; драго 76 вп – 0,16%; енервин – 0,2%; кабрио топ – 0,15-%– интервал на третиране 7-10 дни - 0,2% през 10-14 дни; катанга експрес - 75-330 г/дка; катанга ман - 300-500 г/100 л. вода; корсейт р дф – 0,25%; корсейт р вп – 0,25% до 09.2017г;; корсейт макс вп – 0,15%; куадрис 25 ск – 0,075%; купертин м – 0,3%; купроксат фл / трибейз флоабъл – 0,3% до 06.2017 г; купросейт голд м – 0,15%; купроцин супер м – 0,2%; лието - 40-45 г/дка; манкоцеб 80 вп – 0,3%; манфил 80 вп - 200 г/дка; манфил 75 вг - 210 г/дка; медейро 80 вг- 75-330 г/дка; меден окси- хлорид 50 вп – 0,25%; медян екстра 350 ск - 350 мл/дка; мелоди компакт 49 вг - 150 -175 гр/дка до 06.2017; микал флаш – 0,3%; милдикът - 350-450 мл/дка; моксимат 505 вг - 240-300 г/дка; моксимат 505 вп - 240 – 300 г/дка; моментум екстра вг - 300 г/дка; пасодобле 70 вг - 200 г/дка; пенкоцеб 80 вп - 200 г/дка ; пенкоцеб 75 вг - 210 г/дка; пергадо мед  27 вг - 500 г/дка; пергадо  ф 45 вг – 0,2%; профайлър 71,1 вг- 200-225 г/дка; ридомил голд мц 68 вг – 0,25%; румба 35 ск – 0,35%; санкоцеб 80 вп - 200 г/дка; синстар - 70-80 мл/дка; солофол - 188 г/дка; строби дф /дискус дф - 0,015 %+акробат мц - 0,15 %; сфинкс екстра /виностар - 180 г/дка; фолдър 80 вг - 150 г/дка ; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5 г/дка; фолпан 80 вдг - 0,15 % - 0,1 %+ардент 50 ск - 0,015 %; фунгуран он 50 вп – 0,15%; шавит ф 72 вдг – 0,2%; шампион вп/ макк 50 вп /шамп вп – 0,155.