Болести и неприятели по лозата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.05.2017      2217

На 9 май 2017 (вторник) в град Сандански ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Благоевград) и Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ).

На семинара Любомир Терзиев – гл. инспектор, ИАЛВ - гр. Благоевград ще представи на присъстващите болестите, причинявани от климатичните условия.

Лекторът ще запознае гостите с добрите растителнозащитни практики при лозата.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Благоевград ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 на земеделските стопани, отглеждащи лозя.

Събитието ще се проведе в гр. Сандански, обл. Благоевград, бул. „Свобода” № 20, ет. 1 (сградата на Местна инициативна група (МИГ) - Сандански)

Програма на семинара