Сигурност и високи добиви с технология в царевица от Байер

Автор(и):  Bayer
Дата: 08.05.2017      1361

Една култура има изключително висок потенциал за добив, наричана още „Царицата на полята“   или културата с неограничени възможности – ТОВА Е ЦАРЕВИЦАТА.

Царевицата е култура, която има потенциал за свръх добиви.  От година на година производството на царевица и технологиите, прилагани при отглеждането на тази култура, стават все по-прецизни. Добрите царевичари знаят, че за постигане на високи резултати е необходимо стриктно спазване на основните моменти и изпълнение на ключовите агротехнически мероприятия по цялостното производството.  

Наред с всички агротехнически мероприятия (правилната обработка на почвата, оптимално торене), важен момент е и подбора на подходящ  хибрид , съобразен с почвено-климатичните условия на региона и разбира се не на последно място, правилно  изведената растителна защита. Почти всички съвременни семенарски компании на пазара предлагат хибриди, устойчиви на неблагоприятни условия, като засушаване или ниски температури при поникване. 

Един от основните проблеми при успешното производството на царевица е появата на плевелна растителност в полетата. Това е факторът, който значително може да повлияе за намаляване на добива, тъй като плевелите се явяват основен конкурент на културните растения за хранителни вещества, вода и светлина.  Извеждането на оптимална растителна защита в царевичните полета се крие в точната оценка на всички фактори и също така трябва да бъде съобразена с условията на настоящата година на производство.

Байер е компания, която дава решения е при различни ситуации на полето. Богатото портфолио дава възможност на фермерите да заложат, както на почвени или ранновегетационни продукти , така и на типично вегетационни продукти за всяка ситуация. 

Аденго® е последна разработка в сегмента на хербициди в царевица и е продукт, който приложен ранно-вегетационно дава сигурно действие и дълго реактивиращо се последействие срещу широк спектър от житни и широколистни плевели. Освен това Аденго® съдържа и последна генерация антидот, предпазващ царевицата от хербицидния стрес , който е друг сериозно ограничаващ високите добиви при царевицата фактор.

Байер е първата компания на пазара, която предложи на земеделците цялостна технология за справяне с плевелната растителност в царевица  с името Капрено®. През 2016 година Капрено® дойде за първи път на Европейския пазар в България и Унгария.  Това е технология, която е изключително подходяща за приложение в условията на по-суха пролет, каквато  е настоящата. При такива условия ефектът от почвените продукти е по-ограничен. Капрено® изключително добре контролира всички икономически важни плевели, в това число паламида, балур от семена.  Освен това добавената стойност от технология Капрено® приложен между 3-6 лист на царевицата е почвеното последействие, което предпазва културата от вторично заплевеляване.

В условията на 2017 година Капрено® е едно от най-рационалните решения за печелившо земеделие. Продукти от такъв клас имат изключително висока стойност за земеделците, защото по този начин те спестяват излишно разходвани средства в производството.

Капрено® е технология, която се вписва най-адекватно към новите технологии за отглеждане на царевица, а именно безорна технология и технология с минимални обработки.

Много важно е да не се забравя, че Лаудис® е хербицидът с най-високо ниво на селективност към царевицата, ето защо когато имаме посеви, които са подтиснати от неблагоприятните условия на средата, това е най-подходящото решение за справяне с плевелите. 

Всеки един момент, всеки един етап от производството носи своята тежест, всеки пропуск или  забавяне във времето неминуемо водят впоследствие до намаляване на добива.   Изключително важно, дори и при нестабилни години в климатично отношение, е умението на  земеделците да залагат на правилната формула, която впоследствие допринася за успешното производство. 

ПР материал