Виола АЕ: Нашата тър­гов­ска схема про­дъл­жа­ва да работи на ви­со­ки обороти!

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 03.08.2014      1305

Какъв е инструментариумът, каква е мотивацията на екипа на Виола АЕ да генерира високи агрономически стойности на техническата помощ, съпричастност и солидарност за своите клиенти? Да конфигурира и позиционира многофункционални концепции за добри практики и правилни решения за всяка ситуация, за всеки проблем.

В случая има няколко позитивни новини. Първата е, че екипът на Виола АЕ е съставен от специалисти с висок професионален праг и ключови компетенции. На срещата в Бургас този елитен екип обяви, че е напълно готов да активира и мобилизира целия си експертен капацитет и да го постави в помощ на всички свои клиенти и партньори. Това е силно послание, което бе разчетено по правилен начин. Виола АЕ декларира своята отговорност, ангажираност и съпричастност да участва в решаването на всякакъв тип конфликтни ситуации на полето.

Виола АЕ партнира на водещите компании на българския пазар, доставчици на агрохимикали, семена и торове – Дю Пон, БАСФ, Мактешим Аган, Суммит Агро, Ефтимиадис, Агрия, АБТ, KWS, Еуралис и Екофол.

Земеделието в Сливенския регион е от силно интензивен и многопосочен тип – тук се отглеждат най-разнообразни култури – зърнени, маслодайни, овощни, зеленчукови. Което означава, че изборът на лимитиращите фактори за производството им – пестициди, семена и торове, е от съдбовно значение за управление на добива. Не случайно Виола АЕ работи с толкова партньори. Прави впечатление и друг факт. Професионалната аудитория, клиентите на фирмата, са с висока агрономическа култура. Тези хора не са пасивни консуматори на информация, а активни участници във формулирането на своите решения. Автор на технологията за рационален избор, досещате се, е екипът на Виола АЕ, което доказва, че дистрибуторската институция в Сливенския регион е със собствен принос за формиране на професионални умения и знания на своите клиенти. Този забележителен екип на Виола АЕ, който се ползва с невероятно голям кредит на доверие от всички свои партньори, е създаден от д-р Елена Манчева, емблематична фигура в националната агрономическа общност. Тази дама, освен че е водещ специалист по растителна защита, е с невероятен предприемачески дух, стил и визия. Дълбоко в себе си тя е един завършен реалист, човек на близките цели, на точните думи и на ясните дела.