Национална програма за фитосанитарен контрол и борба с Drosophila Suzukii Matsumura в България

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.05.2017      4330

Основна цел на програмата е изясняване на настоящото състояние на Drosophila suzukii в България и определяне на потенциалните граници на разпространение и застрашените култури в страната. Очаква се разработването на програма за борба за предотвратяване и ограничаване разпространението на Drosophila suzukii в страната.

Настоящата програма е разработена от колектив от учени от ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Лесотехническият Университет и експерти от БАБХ като са използвани резултатите от голям брой научни публикации от Европа, Азия и Америка и собствени проучвания.

Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae) е вид на умерената и субтрoпичната климатични зони. Произхожда от югоизточна Азия и последователно се разпространява в много страни от Азия, Северна Америка и Южна Америка. В Европа D. suzukii е установен за първи път в Испания през 2008 г. В рамките на няколко години видът се разпространява в почти всички страни на континента.

Женските индивиди на D. suzukii снасят яйцата си върху здрави, зазряващи плодове, които все още не са опадали. Основните повреди се причиняват от ларвите, които се хранят с месестата част на плодовете. В рамките на няколко дни те се деформират, омекват и стават негодни за продажба.

D. suzukii притежава характеристики, които я превръщат в особено опасен неприятел за плодовата продукция в България и света, тъй като видът има: 1) висок репродуктивен потенциал и бърз цикъл на развитие с до 13 поколения годишно; 2) голяма биологична пластичност и толерантност към широк диапазон от климатични условия (от екватора до северните части на умерената климатична зона и от морското равнище до алпийската зона в планините); 3) значителен потенциал за разпространение основно

чрез заразени плодове (в Европа за една година 1400 km); 4) голям брой

гостоприемници (над 90 културни и диворастящи вида, много от които се срещат в България); 5) причинява значителни икономически щети по плодовете на костилкови и ягодоплодни култури.

Най-предпочитани гостоприемници са боровинки, малини, ягоди, къпини, череши, праскови, кайсии, сливи, грозде и др. Без прилагане на съответни мерки повредите от D. suzukii възлизат на $500 милиона на година в Западните щати на САЩ. Изследвания през 2013 г. показват, че общите загуби в източните части на САЩ се оценяват на $27.5 милиона. В Орегон, производители на праскови са наблюдавали загуби до 80% в някои

градини, а при малини са установени загуби до 20%. В Калифорния през 2009 г. около 1/3 от продукцията на череши е унищожена, като високи загуби са установени и при сливи. През 2010 г. във Франция и Италия е регистрирана загуба от D. suzukii в размер на 80% при ягоди и малини. Загубите от нападението от D. suzukii върху 40 000 дка ягодоплодни в провинция Тренто, Италия са оценени на € 500,000 за 2010 г. и на € 3

млн. за 2011 г. През 2010 г. в Швейцария и Франция са наблюдавани значителн и повреди при боровинки, а през 2012-2014г. в Швейцария и Германия по някои сортове грозде като Мерло, Пино Ноар, Совиньон Блан и др.

Настоящата програма е разработена от проф. д-р Оля Караджова, проф. д-р Славимира Драганова, проф. д-р Румен Томов, д-р Женя Илиева, Марияна Лагинова, Иванка Иванова, Снежана Проданова, Николай Роснев, Лазар Чавдаров и е предназначена за специалистите по растителна защита.

 

Национална програма за фитосанитарен контрол и борба с Drosophila Suzukii Matsumura в България може да намерите ТУК