Основни предимства и недостатъци на присаждането при култури от семейство Тиквови

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.04.2017      1228

На 27 април в гр. Любимец ще се проведе информационна среща  на тема “Основни предимства и недостатъци на присаждането”, ораганизирана от  на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Хасково) и Аграрния университет в град Пловдив.

На семинара доц. д-р Димка Хайтова, Аграрен университет - гр. Пловдив ще представи на присъстващите същност и значение, основните предимства и недостатъцина на присаждането.

Доц. д-р Димка Хайтова ще запознае гостите и с основните начини и техники на присаждане, както и с използваните подложки за присаждане на култури от семейство Тиквови.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Хасково ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Програма на семинара