ВИОЛА АЕ: 25 години надграждаме нашия концептуален модел

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 23.04.2017      2638

Сливенската търговска фирма за пестициди, семена и торове отбеляза своя знаков юбилей. На тържеството присъстваха всички партньори и клиенти, сигнал, че те оценяват стойността на разпознаваемия бранд, лидерското присъствие на екипа в трансформацията и модернизацията на земеделието в региона, силната му конкурентноспособност, неговия инструментариум за влияние върху пазарните нагласи и очаквания

Каква е ВИОЛА АЕ днес? Това е една безупречно функционираща фирма. Екип с висока експертиза по въпросите на съвременната, креативна, интензивна, високотехнологична растителна защита, точния избор на сортови семена и правилата за хранене на растенията. Неговата висока ниво на професионална компетентност генерира широкоформатен ресурс на доверие в клиентската аудитория. ВИОЛА АЕ е една от малкото фирми в България, чийто състав на съдружниците е запазен. Във ВИОЛА АЕ сега работят 22 души, повечето от половината са с 15-годишен стаж във фирмата, а другите са тук от основаването й. Този капитал е мощен двигател за устойчивия растеж на бизнеса, мотивация за дефиниране на авангардни идеи, планове и замисли. Формулата, която работи успешно. ВИОЛА АЕ създаде модерна логистична база. Откритият през миналата година многофункционален агроцентър в кв.Речица затвори и оптимизира цикъла във веригата – решение, покупка, доставка.

Да погледнем в другата ключова посока. Партньорството на ВИОЛА АЕ с доставчиците на ПРЗ, семена и торове е базов параметър за идентифициране на нови пазарни ниши и разработване на проекти и модели за пазарни пробиви и растеж на бизнеса. ВИОЛА АЕ е стратегически партньор на 14 чуждестранни и български агрохимически и семенарски компании, чието присъствие на родния пазар е структуроопределящо. Това са: Агрия, АБТ, Адама, Агропал, Ариста, Агредо, БАСФ, Дю Пон, Екофол, Еуралис, KWS, Суммит Агро, Синджента и Сервис. Този забележителен формат е изборът на ВИОЛА АЕ, чрез който реализира няколко стратегически цели в условията на все по-несигурната фитосанитарна и климатична среда и необходимостта от устойчив растеж на земеделското производство. От една страна – с предимство се внедряват световни иновации в агрохимическата и семенарската индустрия. Друго предимство е правото на голям избор, при което съотношението цена-качество се спазва пунктуално. Това сътрудничество означава още, че ВИОЛА АЕ винаги има изпреварваща и ексклузивна информация. А, който има информация, значи, че може да задава посоката, да влияе на дневния ред. Партньорството на ВИОЛА АЕ с водещите компании на българския пазар зарежда земеделските производители с много енергия, ускорява динамиката, създава у тях усещането, че са част от нещо голямо, от една мотивираща, прозрачна устойчива корпоративна среда, изградена с целенасочени политики и инициативи. Факт е, че този многоброен партньорски състав цени високо лоялността и почтеността на ВИОЛА АЕ, а от тази оценка печелят най-много крайните клиенти!