Летни стажове в растениевъдството

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.04.2017      1362

По програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2017 г. има обявени 17 свободни стажански позиции в професионалното направление растениевъдство. Крайният срок за кандидастване е 23 април 2017 г.

Тази година отворени позиции за летни стажове за студенти ще има и в областта на земеделието. Националната служба за съвети в земеделието търси стажанти в различни части на страната ( Плевен, Габрово, Кюстендил, Сапарева баня, Ямбол, Елхово, Велико Търново). Едно свободно място е обявено за професионално направление растениевъдство и в Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” София-град, София обявява също едно свободно място. Областна дирекция по безопасност на храните - Перник търси за лятото двама стажанти. Още две места се предлагат за студенти и в Общинската администрация, Район „Тракия”, община Пловдив, Пловдив.

Условия за кандидастване са лицата, които подават молби, да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина. Кандидстването се извършва онлайн на следния адрес: http://staj.government.bg/

Процедурата по подбор на стажантите в държавната администрация е разделена на няколко стъпки: профил и тест на портала, който с езарежда при избор на първата стажанска позиция, следва интервю и окончателно класиране за избраната свободна позиция.

До приключването на кандидатстването по Програмата остават само 4 дни. Като цяло студентите могат да избират от над 1200 стажа в 43 професионални направления. Програмата е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация.

Успех на всички кандидати!